1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

VRI – verktøy for innovasjon og samhandling

VRI-programmet har en «verktøykasse» av virkemidler som kan brukes i samhandlingsprosjektet. I og med at VRI er et eksperimentelt program, er det også åpning for å eksperimentere med bruk av nye virkemidler.

VRI-verktøy:

  • Personmobilitet - gjør det mulig for studenter, forskere og næringslivsfolk å krysse institusjonelle grenser og skaffe seg erfaring fra - og selv bidra i - nye miljøer.
  • Kompetansemegling - en kvalifisert rådgiver (megler) hjelper bedrifter og bedriftsnettverk til å finne rett forskningskompetanse. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.
  • Forprosjektmidler til bedrift - finansiell støtte som stimulerer bedrifter til økt bruk av FoU.

I bedriftsprosjekter kan bedrifter og offentlige virksomheter, enkeltvis eller i nettverk, og FoU-miljø samarbeide om løsning av mindre FoU-oppgaver.Prosjektet skal løse utfordringer som krever ny kunnskap for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester for markedet, eller være et bedriftsprosjekt for et slikt prosjekt. Bedriften er kontraktspartner og samarbeider med et FoU-miljø som har den tiltrengte kunnskapen. Et bedriftsprosjekt kommer som oftest i stand som resultat av kompetansemegling fra ett av de tre satsingsområdene. For å søke bedriftsprosjekt må du først kontakte det relevante innsatsområdet.

Kontakt

Arild Klingsheim
Spesialrådgiver