1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Satsing gjennom regionale innovasjonsklynger

VRI Oslo-Akershus satser på utvikling av sterke innovasjons- og næringsklynger. Det er valgt ut tre satsingsområder for perioden 2014-2016:

IKT (Simula Research Laboratory), Fornybar energi (Oreec), Helse og velferdsteknologi (Oslo MedTech).  VRI skal spesielt bidra til økt FoU-samhandling og styrke innovasjonskraften i disse klyngene.

  • Simula (Simula Research Laboratory) er et internasjonalt orientert forskningsinstitutt med ansvar for VRIs IKT-satsing. Gjennom VRI har Simula bygget opp HIT -nettverket – Hovedstadsområdets nettverk for IT-ledelse og styring. Nettverket har i overkant av 450 medlemmer. Simula har også ansvar for Gründergarasjen, som tilbyr gratis kontorplass og veiledning for en begrenset periode. VRI kobles inn mot denne virksomheten gjennom å kunne tilby kompetansemegling og VRI bedriftsprosjekter
  • OREEC (oreec.no)er et nettverk med bedrifter, FoU-institusjoner og offentlig virksomhet som arbeider innenfor fornybar energi og miljø. Geografisk strekker OREEC seg rundt hele Oslofjorden. VRI skal brukes til å skape nye møteplasser for deltakerne i nettverket, og stimulere til konkrete FoU- og innovasjonsprosjekter i bedriftene
  • Oslo Medtech (oslomedtech.no)er en klynge bestående av bedrifter, sykehus, investerings-, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner som fokuserer på innovasjon innenfor medisinsk teknologi og IKT i helsesektoren. Oslo Medtech skal ved utvikling av relasjoner mellom klyngens aktører i regionen skape samhandling mellom næringen, FoU-aktører og helsevesenet, igangsette innovasjonsprosesser og bidra til utvikling av produkter og tjenester for et internasjonalt marked.

VRI-programmet har en «verktøykasse» av virkemidler som kan brukes i disse klyngene. I og med at VRI er et eksperimentelt program, er det også åpning for å eksperimentere med bruk av nye virkemidler. Les mer om verktøyene i VRI her.

Kontakt

Arild Klingsheim
Spesialrådgiver