1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Virkemidler for Regional innovasjon i Oslo-Akershus

VRI Oslo og Akershus er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Forskningsrådet.

VRI er Forskningsrådets program for å stimulere til økt samhandling og mer forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv. VRI består av 15 regioner, hvorav Oslo-Akershus er en av disse.

VRI skal mobilisere til økt bruk av forskningsmidler i næringslivet, økt kunnskapsflyt mellom deltagere og til økt kvalitet på forskningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter og offentlige virksomheter, nettverk og regioner.

VRI Oslo-Akershus satser på utvikling av sterke innovasjons- og næringsklynger.  Tre områder er valgt ut:

VRI Oslo-Akershus skal spesielt bidra til økt FoU-samhandling og styrke innovasjonskraften i disse klyngene. Les mer om klyngene på denne siden.

Gjennom VRI skal det også gjennomføres innovasjonsfaglig forskning med regionalt fokus og nasjonal og internasjonal relevans. VRI-satsingen består også av forskningsprosjektet «Understanding the dynamics of regional innovation networks in regional innovation systems»  som utføres av AFI, NIBR og Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskningsprosjektet er i samarbeid med VRI Vestfold.

Prosjektleder:

Arild Klingsheim er prosjektleder for VRI-satsingen i Oslo og Akershus.

De regionale VRI-satsingene er samarbeidsprosjekter mellom Forskningsrådet og den enkelte region. Les mer om hva VRI- ordningen på Forskningsrådets nettsider.

Styringsgruppen:

VRI Oslo Akershus ledes av en styringsgruppe bestående av representanter for det regionale partnerskapet i Oslo og Akershus. Styringsgruppens medlemmer er:

  • Øyvind Michelsen, Akershus fylkeskommune
  • Per Annar Lilleng, Innovasjon Norge
  • Morten Fraas, Oslo kommune, Leder
  • Siri Baastad, NHO, Oslo og Akershus
  • Tom Skyrud, Norges forskningsråd
  • Kjell Øygarden, Regionale Forskningsfond Hovedstaden

VRI Prosjektleder

Arild Klingsheim
Spesialrådgiver