1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Mål og prioriteringer

Regionale forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder.

Disse er: 

FoU i næringslivet innenfor:

 • Miljø- og energiteknologi
 • Livsvitenskap i en bred betydning
 • IKT

Forskningsbasert læring og innovasjon i offentlig sektor

 • Miljø, klima, integrasjon og innovasjonsevne for bærekraftig utvikling i regionen
 • Tjenesteyting og organisering innenfor skole, helse- og omsorgssektoren og
  transportsystem
 • Innkjøp og anvendelse av kunnskapstjenester i kommunal og fylkeskommunal
  sektor

Kompetanseoppbygging i FoU-institusjonene

 • Innovasjonsdynamikk og -betingelser
 • Økt internasjonal konkurranseevne
 • Bærekraftig regional utvikling

Lyser ut midler

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt fondsstyret i oppdrag å lyse ut midler i henhold til gjeldende bestillingsbrev som snevrer inn de tematiske områder og målsetningen ytterligere. Fondsstyret på sin side reviderer sin strategi hvert år og tar beslutninger om hvilke tematiske områder og søknadstyper som skal prioriteres til enhver tid.

Følg med på utlysninger, nyheter og kalenderen på nettsidene til Regionale forskningsfond.

 

 

Kontakt

Kjell Øygarden
Regionale Forskningsfond Hovedstaden SekretariatslederAnja Husa Halvorsen
Rådgiver, næring