1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fondsregion Hovedstaden

RFF Hovedstaden består av regionen som dekkes av Oslo og Akershus (OA). Med utgangspunkt i den vedtatte regionale FoU-strategien har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gitt føringer og prioriteringer som definerer styrets handlingsrom gjennom et bestillingsbrev som de utarbeider for hver valgperiode med grunnlag i en vedtatt FoU-strategi.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har utarbeidet en felles regional FoU-strategi i samarbeid med det regionale partnerskapet innenfor næringsliv, forskning og utdanning. FoU-strategien ligger til grunn for fondets prioriteringer og skal styrke regionens internasjonal posisjon som kunnskaps- og verdiskapingsregion for bærekraftig utvikling.Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

Dette skal oppnås gjennom:

  • et tettere samarbeid mellom FoU-institusjonene og næringsliv/offentlig sektor
  • å bidra til økt internasjonal konkurranseevne i FoU-institusjonene
  • å stimulere til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor regionens prioriterte områder

Kontakt

Kjell Øygarden
Regionale Forskningsfond Hovedstaden Sekretariatsleder