1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regionale forskningsfond (RFF)

Ordningen med regionale forskningsfond (RFF) har som mål å styrke forskning for regional innovasjon og utvikling og mobilisere til økt forskningsinnsats i regionene.

Ordningen innebærer en viktig videreutvikling av den regionale forsknings- og innovasjonspolitikken i Norge.

Initiativet til opprettelsen av ordningen med regionale forskningsfond ble tatt av Kommunal- og regionaldepartementet høsten 2006 i forbindelse med fremleggingen av regionalmeldingen (St. meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid). Forslaget om regionale forskningsfond ble begrunnet med et ønske om å styrke regional forskning og samspillet mellom næringsliv, høgskoler og regionale forskningsaktiviteter, og gjennom dette å legge til rette for næringsutvikling og innovasjon.

Ordningen ble iverksatt fra januar 2010, med hovedmål om å styrke forskning for regional innovasjon og utvikling, mobilisere til økt FoU-innsats i regionene og å bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene.

De sju fondsregionene er følgende:

  • Hovedstaden: Akershus og Oslo
  • Innlandet: Hedmark og Oppland
  • Oslofjorden: Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark
  • Agder: Aust- og Vest-Agder
  • Vestlandet: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Midt-Norge Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag
  • Nord-Norge Nordland, Troms og Finnmark

Kontakt

Kjell Øygarden
Regionale Forskningsfond Hovedstaden SekretariatslederAnja Husa Halvorsen
Rådgiver, næring