1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Støtte og virkemidler for innovasjon og næringsutvikling

Fylkeskommunen skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet i Akershus og medvirke til at hovedstadsregionen blir en konkurransedyktig region i Europa.

Fylkeskommunen forvalter ulike økonomiske midler til prosjekter og utviklingstiltak som gjennomføres i samarbeid med kommuner, regionale kunnskapsmiljøer, bedriftsnettverk, virkemiddelapparatet og andre aktører innen offentlig og privat sektor.

Andre tilskuddsordninger

Støtte til enkeltbedrifter

Akershus fylkeskommune finansierer ikke enkeltbedrifter direkte. Hvis du skal starte bedrift eller jobber med et innovasjonsprosjekt i en bedrift, ta kontakt med Innovasjon Norge. Her kan du søke om støtte i form av tilskudd, lån og veiledning.