1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Skole og næringsliv

Det er nødvendig å sikre tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse til fremtidens arbeidsliv. Samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig for å få til dette.

Synkende rekruttering til realfagene er en utfordring, og det er nødvendig å øke andelen unge som tar yrkesfaglig og teknisk utdanning.

På lengere sikt må det være et mål at regionens eget utdanningssystem i størst mulig grad gir elever og studenter en utdanning som regionens arbeidsliv etterspør.

Fylkeskommunen driver sin innsats primært gjennom:

  • Ungforsk synliggjør forskningsmiljøene i regionen. Fylkeskommunen er ansvarlig for å gjennomføre det årlige arrangement i samarbeid med forskningsmiljøet på Kjeller, Universitetet for miljø og biovitenskap og Universitet i Oslo. Hensikten er å øke interessen for teknologiske fag blant ungdom.

Ungt Entreprenørskap

Petter Skotland
Daglig leder