1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Reiselivsstrategi 2015-2019

Akershus fylkeskommunes reiselivsstrategi har som visjon at Akershus skal være et attraktivt besøksmål innen natur- og kulturbasert reiseliv, både for regionens egne innbyggere og for tilreisende.

 • Foto: Lommedalsbanen.
  Foto: Lommedalsbanen. Foto: Lommedalsbanen

Strategien går fra 2015-2019 og ble vedtatt av fylkestinget i 2015. Hovedmålet er å få flere gjester til reiselivet i Akershus som grunnlag for økonomisk levedyktige bedrifter og kulturaktører. Dette skal skje gjennom forsterket markedsføring og økt samarbeid i næringen.

Reiselivsstrategien har følgende innsatsområder:

 • Felles markedsføring av reiselivet i Akershus gjennom områdemarkedsføring og utvikling av en tydelig felles profil.
 • Forsterket distribusjon av reiselivsprodukter gjennom nettbaserte løsninger.
 • Stimulering til samarbeid mellom aktørene gjennom å tilrettelegge for fellesarenaer og fellesprosjekter.
 • Produktutvikling gjennom å utvikle temakonsepter, eksempelvis innen mat, natur- og kulturbaserte opplevelser.
 • Videreutvikle og støtte eksisterende samarbeidsprosjekter som har gitt gode resultater. Her under samarbeidsprosjekter som bidrar til internasjonal markedsføring og flere utenlandske besøkende i Akershus.

Akershus fylkeskommune disponerer rundt 70% av tilgjengelige ressurser til å øke markedstilgangen for reiselivsproduktene i Akershus, og 30% benyttes til produktutvikling. Produktutvikling innebærer både utvikling av nye produkter, forbedring av eksisterende produkter og presentasjon av eksisterende produkter.

De prioriterte målgruppene for reiselivet i Akershus er norske ferie- og fritidsreisende, samt norske kurs- og konferansearrangører. I tillegg kommer prioriterte internasjonale markeder.