1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Organisering av reiselivet i Akershus

Reiselivet i Akershus er organisert gjennom medlemsorganisasjonen Akershus Reiselivsråd med de tre underavdelingene Visit Follo, Visit Romerike og Visit Asker og Bærum. Reiselivsrådet er en faglig tilrettelegger og en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen.

Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon for reiselivsrelaterte næringer i Akershus, og en paraplyorganisasjon for de regionale reiselivsenhetene Visit Follo, Visit Romerike og Visit Asker og Bærum. Medlemsmassen består av reiselivsrelaterte bedrifter innen bl.a. overnatting, transport, servering, opplevelser og handel i tillegg til kommuner og regionråd.

Organisasjonen ble etablert i 1987 og skal bidra til utvikling og markedsføring av reiselivet i Akershus. De senere årene har det vært fokus på å øke reiselivsbedriftenes markedsadgang gjennom samarbeid med omliggende regioner rundt "online synlighet" og felles markedsprosjekter, i tillegg til å gjennomføre praktisk rettede kurs som bidrar til økt kompetanse i næringen.

Akershus Reiselivsråd er en viktig del av det nystiftede VisitOsloRegion som koordinerer felles internasjonale markedsaktiviteter sammen med destinasjonsselskapene i Oslo, Østfold, Vestfold samt deler av Hedmark, Oppland og Buskerud.

Les mer på Reiselivsrådets nettsider