1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Reiseliv

Akershus har gode forutsetninger for utvikling av attraktive besøksmål og et reiseliv med økonomisk levedyktige bedrifter og kulturaktører. Forsterket markedsføring og samarbeid er viktige byggeklosser i utviklingen.

  • Fetsund lenser.
    Fetsund lenser. Foto: Nina Espeseth Grønbrekk

I Akershus har vi gode forutsetninger for utvikling av et attraktivt reiseliv med nye attraksjoner og reiselivskonsepter. Hovedflyplassen på Gardermoen og gode tog- og busstilbud inn og ut av Oslo er særlig viktig for hotellnæringen i fylket som baserer seg på forretningsreise - og konferansemarkedet til regionen.

Reiselivsnæringen i Akershus står for 15% av den totale verdiskapingen innen reiselivet i Norge noe som tilsvarer MRD 10,8. Næringen sysselsatte i 2013 drøyt 12.200 personer. Reiselivet er også en viktig integreringsnæring der rundt 35% av de sysselsatte er førstegenerasjons innvandrere. I tillegg er reiselivet en næring som ofte gir yngre arbeidstagere med lav utdanning en mulighet.

Akershus er et av landets største hotellfylke. Kurs- og konferansevirksomhet utgjorde i 2015 nær 25 % av de totale overnattingene ved fylkets hoteller. Den internasjonale andelen av overnattinger ligger på 25% og da med besøkende fra Sverige, Kina og Storbritannia på topp.

Fylkeskommunens rolle innen reiseliv er først og fremst knyttet til overordnet reiselivsplanlegging, og gjennom å legge premisser for utvikling og satsing på infrastrukturtiltak. Fylkeskommunen skal også stimulere til samarbeid på tvers av regioner og fylker og være en pådriver for utviklingsprosjekter til nytte for næringen. Dette skjer i samarbeid med Akershus reiselivsråd som er medlemsorganisasjonen for reiselivsaktørene i fylket.

 

 

 

 

Kontakt

Janne Kristin Svegården
SeniorrådgiverAxel Pettersen
Rådgiver