1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regional plan for innovasjon og nyskaping

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har utarbeidet en felles regional plan for innovasjon og nyskaping i hovedstadsregionen. Planen skal utgjøre en plattform for arbeidet med næringspolitikken og næringsutviklingen i de to fylkene.

Last ned:Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

Hvordan skal Oslo og Akershus styrke sin rolle innenfor innovasjon og nyskaping og bli verdens mest bærekraftige, smarte og innovative region?

Med regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 ønsker Akershus fylkeskommune og Oslo kommune å invitere regionens innovasjons-, nærings- og kunnskapsmiljøer til kollektiv innsats for å gi regionen det løftet og den internasjonale oppmerksomhet og anerkjennelse som trengs.

Planen har som formål å:

  • gi et oppdatert bilde av Oslo/Akershusregionens konkurranseevne. Dette gjøres ved å se på hvilke deler av næringslivet og hvilke bransjer som bidrar mest til den samlede attraktivitet som lokaliseringssted og som har et internasjonalt potensial
  • etablere føringer for hvordan fylkene kan være med på å styrke næringslivets internasjonale konkurranseevne og attraktivitet.

Oppbygging

Planen består av en strategidel og et handlingsprogram. Det er gjort tematiske valg i form av tversektorielle innsatsområder for å drive frem bærekraftige, smarte og trygge løsninger for et framtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv i hovedstadsregionen.

Årlige handlingsprogram

På bakgrunn av planen vil det bli etablert årlige aktivitets- og tiltaksplaner for de enkelte innsatsområdene. Du finner sist vedtatte handlingsprogram til høyre i oversikten over relevante dokumenter.

 

Status og politisk behandling

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er utarbeidet som en regional plan etter reglene i Plan- og bygningslovens kapittel 8, og erstatter fylkesdelplanen innenfor kompetanse og verdiskaping for Akershus fylkeskommune 2004-2009. Et forslag til regional plan lå ute til offentlig ettersyn våren 2015, og endelig plan ble vedtatt av fylkestinget 23.06.2015 (Sak 69/15)

 

 

 

Kontakt

Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør plan, næring og miljø