1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Hvordan jobber vi?

Fylkeskommunens målsetting for arbeidet med næringsutvikling er å legge til rette for styrking av den internasjonale konkurranseevnen til regionens næringsliv.

Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid mellom aktører og bidrar aktivt til å etablere og styrke arenaer og nettverk for samhandling. Ressursene på sektoren blir disponert til prosjekter og tiltak som gjennomføres i samarbeid med kommuner, regionale kunnskapsmiljøer, bedriftsnettverk  og andre aktører innen offentlig og privat sektor. En stor del av prosjektene blir gjennomført i samarbeid med Oslo kommune. Samarbeidet organiseres innenfor rammene av Regional plan for innovasjon og nyskaping 2016-2025.

Viktige samarbeidspartnere i arbeidet med næringsutvikling er:

  • Næringsliv og forskningsinstitusjoner i de viktigste kompetansemiljøene i regionen: Ås, Kjeller/Lillestrøm og Fornebu
  • Bedriftsnettverk og klynger
  • Kommuner og regionråd
  • Offentlige aktører som Oslo kommune, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet

Fylkeskommunens rolle innenfor regional næringsutvikling er de siste årene styrket gjennom eierskap i Innovasjon Norge og etableringen av regionale forskingsfond, der Akershus samarbeider med Oslo kommune om fondsregion Hovedstaden.

 

Kontakt

Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør plan, næring og miljø