1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Internasjonalt næringsutviklingsarbeid

Akershus fylkeskommune skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet i Akershus og medvirke til at hovedstadsregionen blir en konkurransedyktig region i Europa. Dette gjøres gjennom satsing på nyskaping, innovasjon og internasjonal profilering.

  • Glava Energi senter (FEM prosjektet)
    Glava Energi senter (FEM prosjektet) Foto:

Fylkeskommunen skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet og god samfunnsutvikling med fokus på miljø og energi i Akershus. Den skal også medvirke til at hovedstadsregionen blir en innovasjonsleder og en konkurransedyktig region i Europa.

Gjennom internasjonalt utviklingsarbeid skal fylkeskommunen bidra til å styrke næringsklynger, innovasjonsmiljøer og kompetanseinstitusjoner i regionen. Arbeidet er forankret i fylkeskommunens internasjonale strategi. Fylkeskommunen skal blant annet:

  • profilere Akershus og aktører i regionen som attraktive samarbeidspartnere i europeiske prosjekter.
  • legge til rette for at virksomheter i regionens næringsklynger deltar i kompetansebyggende nettverk og internasjonale FoU- og innovasjonsprogrammer.
  • bidra til grenseregional merverdi gjennom å tilrettelegge for deltagelse i Interregprosjekter.

Akershus fylkeskommune gir økonomisk støtte til en rekke internasjonalt rettede næringsutviklingsprosjekter.

Kontakt

Rune Bakkevoll
Fagsjef internasjonalt arbeid

Anja Husa Halvorsen
Rådgiver, næringØystein Lunde