1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Internasjonalt næringsutviklingsarbeid

Akershus fylkeskommune skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet i Akershus og medvirke til at hovedstadsregionen blir en konkurransedyktig region i Europa. Dette gjøres gjennom satsing på nyskaping, innovasjon og internasjonal profilering.

 • Glava Energi senter (FEM prosjektet)
  Glava Energi senter (FEM prosjektet) Foto:

Hovedtyngden av satsingen skjer i samarbeid med aktører fra FoU-miljøene, utdanningsinstitusjoner og næringsliv i regionen. Fylkeskommunens internasjonale næringsutviklings arbeid er forankret i fylkeskommunens internasjonale strategi og har som mål å bidra til:

 • utvikle regionen til en konkurransedyktig og kunnskapsbasert region på områder der næringslivet har spesielle fortrinn
 • styrke evne til innovasjon og profilering i fem av hovedstadens næringsklynger: maritim,energi og miljø, IKT, medisin og helse, og kultur.

Det søkes oppnådd gjennom:

 • profilere hovedstadsområdets sterke næringsklynger internasjonalt gjennom økt samarbeid med næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og andre offentlige partnere
 • legge til rette for at virksomheter i regionens næringsklynger deltar i internasjonale FoU- og innovasjonsprogrammer
 • Delta i internasjonale prosjekter og sørge for god spredning og maksimering av utbytte for Akershus-samfunnet.

Akershus fylkeskommune gir direkte økonomisk støtte til en rekke internasjonalt rettede næringsutviklingsprosjekter.

Kontakt

Rune Bakkevoll
Fagsjef internasjonalt arbeid

Anja Husa Halvorsen
Rådgiver, næringØystein Lunde