1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Entreprenørskap og omstilling

Akershus fylkeskommune arbeider for å fremme næringsutvikling i regionen gjennom satsing på entreprenørskap, bedriftsetableringer og innovasjon

  • Foto: Sergey Tumanov, Scanstockphoto

Innsatsen omfatter både tiltak for å fremme entreprenørskap generelt og næringspolitisk utviklingsarbeid med utgangspunkt i forskningsmiljøene i regionen.

Fylkeskommunens ressurser for å styrke entreprenørskap fordeles innenfor følgende hovedområder:

  • Etablererveiledningen i Akershus i samarbeid med delregionene i Akershus. Fylkeskommunen er hovedansvarlig økonomisk og administrativt.
  • Gir tilskudd til Siva inkubatorer i fylket. Inkubator er en organisasjon som skal bidra til å utvikle nye virksomheter ved bruk av kompetanse og nettverk.
  • Samarbeidsprosjekter med aktører i privat og offentlig sektor: Oslo kommune, Connect Østlandet, Innovasjonshuset Mesh, Foreningen Start Up Weekend, Simula Innovation.

 

Kontakt

Esben Trosterud
Seniorrådgiver næringJanne Kristin Svegården
Seniorrådgiver