1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Grøntstruktur på Romerike - rapport

Hovedmålet med rapporten "Grøntstruktur på Romerike" er å synliggjøre og ta vare på nasjonalt og regionalt viktig grøntstruktur på Romerike på tvers av kommunegrensene, med vekt på store sammenhengende grøntområder og grøntdrag.

  • Eldre bebyggelse langs Andelva i Eidsvoll.
    Eldre bebyggelse langs Andelva i Eidsvoll. Foto: AFK

Bakgrunn

Rapporten er utarbeidet av Akershus fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kommunene på Romerike og frivillge organisasjoner. Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet og Landbruksdepartementet har bidratt med økonomisk støtte til arbeidet.

Målgruppe

Raporten er aktuell for kommunale, fylkeskommunal og statlige myndigheter, i tillegg til andre aktører som arbeider med arealforvaltning i kommunene på Romerike. Rapporten kan også være av interesse for historielag og andre interesserte.

Om rapporten

Utredningen består av en hovedrapport samt fire temakart: biologisk mangfold, friluftsliv, jordressurser og kulturlandskap/ kulturmiljø.

Grøntstruktur på Romerike - rapport

 

Kontakt

Rune Jensen
rådgiver, nyere tids kulturminner