1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Fredete og verneverdige bygninger og anlegg

Nyere tids kulturminner er alle kultur­minner som er yngre enn 1536. Nyere tids kulturminner kan være et gammelt gårdsanlegg fra 1700-tallet, et fyr, en togstasjon, et funkishus eller et veifar fra 1600-tallet.

 • I Akershus ble det oppført mange fritidsboliger i første halvdel av 1900-tallet. Bildet er fra Brønnøya i Asker og viser en hytte oppført i funksjonalistisk stil, eller såkalt
  I Akershus ble det oppført mange fritidsboliger i første halvdel av 1900-tallet. Bildet er fra Brønnøya i Asker og viser en hytte oppført i funksjonalistisk stil, eller såkalt "funkisstil". Foto: Akershus fylkeskommune
 • Eidsverket i Aurskog Høland er et verneverdig kulturmiljø med flere bygninger og gårdsdam. Foto: AFK
  Eidsverket i Aurskog Høland er et verneverdig kulturmiljø med flere bygninger og gårdsdam. Foto: AFK Foto: AFK
 • De gamle ladestedene i Akershus har eldre tett trehusbebyggelse som er verneverdig. Bildet er fra Drøbak. Foto: AFK
  De gamle ladestedene i Akershus har eldre tett trehusbebyggelse som er verneverdig. Bildet er fra Drøbak. Foto: AFK Foto: AFK
 • Det er mangeverneverdige bygninger knyttet til landbruket. Bildet er fra Vilberg i Sørum. Foto: AFK
  Det er mangeverneverdige bygninger knyttet til landbruket. Bildet er fra Vilberg i Sørum. Foto: AFK Foto: AFK
 • Broer kan også være verneverdige kulturminner. Bildet er fra den gamle jernbanebrua på Minnesund. Broa er fredet etter kulturminneloven. Foto: AFK
  Broer kan også være verneverdige kulturminner. Bildet er fra den gamle jernbanebrua på Minnesund. Broa er fredet etter kulturminneloven. Foto: AFK Foto: AFK
 • Gjerder og porter er viktige elementer i helhetlige kulturmiljøer. Foto: AFK
  Gjerder og porter er viktige elementer i helhetlige kulturmiljøer. Foto: AFK Foto: AFK

Akershus fylkeskommune arbeider for å ta vare på nyere tids kulturminner på flere måter, både gjennom de vanlige forvaltningsoppgavene og gjennom samarbeid med frivillige organsiasjoner, historielag næringsliv og private.

Løft for bygningsarven

Hvordan verneverdige bygningsmiljøer blir tatt vare på har stor betydning for kvaliteten på stedene
som vi bor eller besøker. Mange bygningsmiljøer endres i raskt tempo, og over tid vil dette redusere
bygningsmiljøenes kilde- og opplevelsesverdi. Det haster med å få snudd denne utviklingen før umistelige verdier går tapt. Det er nødvendig å øke kunnskapen om bygningsvern og antikvarisk istandsetting hos huseiere, håndverkere, arkitekter og offentlig ansatte.

Fylkeskommunen har derfor som mål å løfte arbeidet med bygningsarven. Det gjelder både den fredete bygningsmassen og andre verneverdige bygninger og anlegg i Akershus.

Fylkeskommunen samarbeider med offentlig forvaltning, museer, frivillige organisasjoner, eiere og
næringsliv i ulike prosjekter og tiltak som skal bidra til et løft for bygningsarven. Du kan lese mer om prosjekter knyttet til vern av bygningsarven her:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Christian Hintze Holm
Assisterende fylkesdirektør