1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Les om funn i din kommune

For hver arkeologisk registrering feltenheten i fylkeskommunen gjør blir det skrevet en feltrapport. Feltrapportene har mye spennende informasjon som vi ønsker at alle skal få mulighet til å lese.

  • I de arkeologiske rapportene er det grundig redegjort for funn. Bildet viser en flintdolk fra Børke.
    I de arkeologiske rapportene er det grundig redegjort for funn. Bildet viser en flintdolk fra Børke. Foto: AFK

Kulturminneartikler

Under Kulturminneartikler finner du publikumsvennlige artikler om utvalgte kulturminner, og arkeologiske registreringene med funn som gjøres i Akershus hvert år. Her kan du enkelt følge med på hvilke undersøkelser som er gjort og hva som er funnet i ditt nærområde.

Finn kulturminner i din kommune.

Arkeologi i Akershus på Facebook

Den arkeologiske feltenhetens arbeid og funn formidles også gjennom løpende interaktiv formidling på facebook-siden Arkeologi i Akershus. Her kan publikum også henvende seg om spørsmål knyttet til fagområdet.