1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Automatisk fredete kulturminner

Alle spor etter menneskelig aktivitet eldre enn reformasjonen i 1537, er automatisk fredet etter kulturminneloven.

 • Gravhaug på Tanumplatået i Bærum.
  Gravhaug på Tanumplatået i Bærum. Foto: Frode Pilskog, Akershus fylkeskommune.
 • Skipsristning på Burud i Lommedalen.
  Skipsristning på Burud i Lommedalen. Foto: Elisabeth Knutsen, Akershus fylkeskommune.
 • Denne veien er blitt skapt gjennom flere hundre års bruk og slitasje - en såkalt hulvei. Denne hulveien ligger like ved Raknehaugen i Ullensaker, og er en del av pilegrimsleden.
  Denne veien er blitt skapt gjennom flere hundre års bruk og slitasje - en såkalt hulvei. Denne hulveien ligger like ved Raknehaugen i Ullensaker, og er en del av pilegrimsleden. Foto: Ola Rønne, Akershus fylkeskommune

Hva er automatisk fredete kulturminner?

Dette er eksempelvis gravhauger, steinalderboplasser, veifar, kullgroper, tjæremiler og middelalderkirker. Alle disse kulturminnene er spor etter menneskelig aktivitet fra tiden før 1537 og forteller oss om livet og hverdagen til de som har bodd her før oss. Automatisk fredete kulturminner ble tidligere kalt fornminner.

3400 automatisk fredete kulturminner er registrert i Akershus

Alle kjente automatisk fredete kulturminner er registrert i Askeladden, Riksantikvarens database over kjente kulturminner. I Akershus er det til nå registrert ca. 3400 automatisk fredete kulturminner. Allmenheten har tilgang til informasjonen i Askeladden gjennom nettstedet Kulturminnesøk.

Hvert år blir det funnet flere kulturminnelokaliteter fra steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder og nyere tid i Akershus. Her kan du lese mer om hvilke spor fra fortiden som er funnet i ditt nærmiljø.

Arkeologi

Arkeologi er læren om menneskers liv, kultur og historie med utgangspunkt i fysiske levninger. Dette omfatter gjenstandsfunn, slik som smykker og redskaper, men også "faste kulturminner" slik som gravhauger, kullgroper, bygdeborger og mye mer.

 

Kontakt

Øystein Amundsen
Enhetsleder Arkeologisk feltenhet