1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Med kulturminnebriller i ditt nabolag

Har du oppdaget «sjelen» i Vestby sentrum? Eller opplevd den helt spesielle atmosfæren på Pirotoppen et steinkast fra Eidsvollsbygningen? Siden 2012 har Akershus fylkeskommune samarbeidet med Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus om å finne hverdagsperler i helt vanlige nabolag.

 • Gråværet hindret ikke Strømmen-innbyggerne i å delta på vandring i nabolaget våren 2015.
  Gråværet hindret ikke Strømmen-innbyggerne i å delta på vandring i nabolaget våren 2015. Foto: Christian Hintze Holm, Akershus fylkeskommune
 • Gamle vinduer og panel viser at huset har en historie. Under «Ditt verdifulle nabolag» i Vestby sentrum høsten 2014 ga Ole Jakob Holt flere råd om hvordan man kan bevare og vedlikeholde slike detaljer, og hvor man kan søke om tilskudd.
  Gamle vinduer og panel viser at huset har en historie. Under «Ditt verdifulle nabolag» i Vestby sentrum høsten 2014 ga Ole Jakob Holt flere råd om hvordan man kan bevare og vedlikeholde slike detaljer, og hvor man kan søke om tilskudd. Foto: Nina Espeseth Grønbrekk, Akershus fylkeskommune
 • Seminarene går over to dager, og starter med en foredragskveld. Våren 2013 tok vi turen til Kråkstad i Ski, der blant andre bygdebokforfatter og lokalhistoriker Terje Schou holdt et innlegg om stedet på Kråkstad samfunnshus.
  Seminarene går over to dager, og starter med en foredragskveld. Våren 2013 tok vi turen til Kråkstad i Ski, der blant andre bygdebokforfatter og lokalhistoriker Terje Schou holdt et innlegg om stedet på Kråkstad samfunnshus. Foto: Nina Espeseth Grønbrekk, Akershus fylkeskommune.
 • De omkring 60 deltakerne på seminaret i Kråkstad tok selvfølgelig turen innom Kråkstad kirke og prestegård, begge fredet etter kulturminneloven.
  De omkring 60 deltakerne på seminaret i Kråkstad tok selvfølgelig turen innom Kråkstad kirke og prestegård, begge fredet etter kulturminneloven. Foto: Nina Espeseth Grønbrekk, Akershus fylkeskommune
 • Høsten 2013 vandret vi langs Gamle Drammensvei i Bærum, med start ved Wathnehjørnet på Høvik. Bygningen ble oppført i 1888 som landhandel og bolig.
  Høsten 2013 vandret vi langs Gamle Drammensvei i Bærum, med start ved Wathnehjørnet på Høvik. Bygningen ble oppført i 1888 som landhandel og bolig. Foto: Nina Espeseth Grønbrekk, Akershus fylkeskommune.
 • Fortidsminneforeningens faste nabolagsguide, Ole Jakob Holt, ledet de frammøtte over Carsten Anker-brua og videre på vandringa på Pirotoppen på Eidsvoll Verk. Arrangementet har publikumsrekord, med omkring 80 deltakere.
  Fortidsminneforeningens faste nabolagsguide, Ole Jakob Holt, ledet de frammøtte over Carsten Anker-brua og videre på vandringa på Pirotoppen på Eidsvoll Verk. Arrangementet har publikumsrekord, med omkring 80 deltakere. Foto: Nina Espeseth Grønbrekk, Akershus fylkeskommune.
 • Krutthuset på Eidsvoll Verk var blant husene som fikk beundrende blikk fra seminardeltakerne da Pirotoppen og Eidsvoll Verk ble løftet fram som et verdifullt nabolag våren 2014. Huset har også vært salmakerverksted.
  Krutthuset på Eidsvoll Verk var blant husene som fikk beundrende blikk fra seminardeltakerne da Pirotoppen og Eidsvoll Verk ble løftet fram som et verdifullt nabolag våren 2014. Huset har også vært salmakerverksted. Foto: Nina Espeseth Grønbrekk, Akershus fylkeskommune.

Målet med seminarrekken «Ditt verdifulle nabolag» er å bevisstgjøre folk om kvaliteter og særegenheter i deres egne nærmiljøer. Både nyinnflyttede og folk med nær tilknytning til stedene oppdager noe nytt når Fortidsminneforeningens faste nabolagsguide Ole Jakob Holt tar oss med på vandring. Innbyggerne inviteres spesielt, blant annet ved at Fortidsminneforeningen legger lapper i folk sine postkasser.

Strømmen – byutvikling i nabolaget

Det siste i rekken fant sted på Strømmen i Skedsmo kommune, der tettstedsvekst og ny bruk av eldre bygninger og miljøer ble noen av stikkordene. Hvordan kan vi legge til rette for vekst samtidig som kulturminnene og de eksisterende kvalitetene blir ivaretatt? Mange tettsteder i Akershus er bilder på utviklingen av det moderne Norge gjennom 1900-tallet, og må også tas på alvor i et kulturminneperspektiv.

Foredragskveld og lørdagsvandring

Siden 2013 har vi arrangert «Ditt verdifulle nabolag» to steder hvert år. Sørumsand i Sørum, Kråkstad i Ski, Høvik i Bærum, Eidsvoll Verk (Piro) i Eidsvoll og Vestby sentrum har vært gjenstand for analyse før turen gikk til Strømmen våren 2015. Første post på programmet er en foredragskveld i et egnet lokale i nærområdet. Her slipper vi til lokale stemmer som forteller om «sitt sted» og deler kunnskap om den lokale historien. Deretter gir Ole Jakob Holt en smakebit av sin analyse av nabolaget. Den påfølgende lørdagen er det duket for vandring og lunsj, der det er fritt fram for deltakerne å ta fatt i mikrofonen.

Vertskommune og lokalbefolkning avgjørende

Fortidsminneforeningen avdeling Oslo og Akershus står for den praktiske gjennomføringen, og samarbeid med historielag og den aktuelle kommunen er viktig for å få gjennomført opplegget. Akershus fylkeskommune har bidratt med finansiering, og deltatt med innspill i forbindelse med planlegging samt innlegg under seminarene. Samarbeidet med de ulike aktørene bidrar til et økt fokus på den enkeltes ansvar for kulturminnene rundt oss. I tillegg hjelper seminarene oss med å nå ut til et større publikum enn i vår daglige saksbehandling i fylkeskommunen.

Kontakt

Nina Espeseth Grønbrekk