1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminnekommunen

Fylkeskommunen har startet prosjektet «Kulturminnekommunen». Med prosjektet ønsker vi å fokusere på kommunenes nøkkelrolle innenfor kulturminnevernet.

  • Fritidsbebyggelse Follo
    Fritidsbebyggelse Follo Foto: AFK

Målet med prosjektet er bedre samarbeid med kommunene og økt kunnskap om kulturminner og kulturminnevern. Målet er videre å sette fokus på forvaltningspraksis og å klargjøre ansvarsforhold mellom forvaltningsnivåene.

Bakgrunn

I høringsprosessene forut for Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 -2018 og rullering av handlingsplanen, er det kommet flere innspill om behov for økt kompetanse innenfor kulturminnefeltet. Kommunene har ønsket kurs og kompetanseheving innenfor flere temaer, som plan- og bygningsloven, utarbeidelse av kulturminneplaner, byggeskikk og teknisk bygningsvern, tilpasningsproblematikk, verneverdi i tettsteder, arkeologi og analyse av kulturlandskap.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot alle fra kommuneadministrasjonene som er i berøring med kulturminner, innenfor teknisk, eiendom, byggesak, plansak, miljø, landbruk, kultur og kulturminner.

Konkrete tiltak

Vi ønsker å sette i gang følgende tiltak:

  • Utarbeide kompetanseopplegg med ulike temaer for kommunene
  • Bidra til samarbeidsforum og nettverk for kommunene
  • Besøke kommuneadministrasjonene i Akershus

Vellykket oppstartseminar

Fylkeskommunen arrangerte oppstartseminar 7. januar 2014. Målet med seminaret var å orientere om prosjektet og få innspill om kunnskapsbehov fra kommunene. Det var stor interesse for seminaret, med 70 deltagere og nesten alle kommunene i Akershus var representert.

Samarbeid med Riksantikvaren

Prosjektet er også en del av Riksantikvarens satsing på kommunal kulturminnekompetanse og utvikling av samarbeidsmodeller med kommunene. Riksantikvaren bidrar med midler til prosjektet

 

Kontakt

Ingeborg Hvidsten
Rådgiver, nyere tids kulturminner