1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Pilegrimsleden i Akershus

Pilegrimsleden er et nettverk av veier som alle går til Trondheim og Nidarosdomen. I Akershus er det leder i alle våre regioner. Akershus fylkeskommune arbeider med å tilrettelegge leden i fylket med hensyn til kulturarv, næringsutvikling og folkehelse, gjennom samarbeid med kommuner og frivillige.

 • Pilegrimer i det gamle veifaret ved Raknehaugen i Ullensaker. Her er veien slitt ned over to meter på grunn av ferdsel og dette er et av de virkelig gamle veifarene i Akershus. Foto: AFK
  Pilegrimer i det gamle veifaret ved Raknehaugen i Ullensaker. Her er veien slitt ned over to meter på grunn av ferdsel og dette er et av de virkelig gamle veifarene i Akershus. Foto: AFK Foto: AFK
 • Leden går forbi kulturminner som gravhauger, kirker og krigsmonumenter. Her rast ved Nord-Europas største gravhaug: Raknehaugen i Ullensaker. Foto: AFK
  Leden går forbi kulturminner som gravhauger, kirker og krigsmonumenter. Her rast ved Nord-Europas største gravhaug: Raknehaugen i Ullensaker. Foto: AFK Foto: AFK
 • Pilegrimsleden går i kulturlandskap, gjennom skog, langs sjø og vann og forbi vakre gårder. Bildet er fra leden på Romerike. Foto: AFK
  Pilegrimsleden går i kulturlandskap, gjennom skog, langs sjø og vann og forbi vakre gårder. Bildet er fra leden på Romerike. Foto: AFK Foto: AFK
 • Solåsen pilegrimsgård i Son. Her er det mulig å overnatte i hus eller lavo. Solåsen har eget kapell i den gamle potetkjelleren. Langs leden er det muligheter for å overnatte i alt fra stabbur til hotell, fra gapahuk til storgård. Foto: AFK
  Solåsen pilegrimsgård i Son. Her er det mulig å overnatte i hus eller lavo. Solåsen har eget kapell i den gamle potetkjelleren. Langs leden er det muligheter for å overnatte i alt fra stabbur til hotell, fra gapahuk til storgård. Foto: AFK Foto: AFK

Pilegrimsvandring i Norge og Europa går tilbake til middelalderen. De store mål var Nidaros, Santiago
de Compostella og Roma. Vandring er en universell idé i alle kulturer og kan være en døråpner og arena for integrering og kulturutveksling. Pilegrimsleden og tilrettelegging av historiske veifar har også som mål å få flere ut å gå og er derfor et lavterskeltilbud for bedre folkehelse.

Kulturarv, næringsutvikling og folkehelse

Pilegrimsleden er et Nasjonalt prosjekt. Den nasjonale satsingen skal bidra til formidling av pilegrimstradisjon, kulturminner, kulturarv, natur og landskap, friluftsliv og fysisk aktivitet, utvikling av næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs ledene.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunens rolle i prosjektet er å ivareta og promotere kulturarven langs pilegrimsleden i Akershus, bidra til kultur- og naturbasert næringsutvikling, koordinere infrastrukturen og tilretteleggingen langs ledene i vårt distrikt. Akershus fylkeskommune samarbeider med kommunene og frivillige for å gjøre merkingen og skjøtselen av ledene bedre. Vi arbeider for å få til flere overnattingssteder og andre tilbud til vandrerne, enten de er på dagstur eller ønsker å gå hele veien til Trondheim.

Ønsker du å starte overnatting?

Fylkeskommunen gir tilskudd til aktiviteter eller næringsvirksomhet knyttet opp mot pilegrimsleden. Skal du starte overnatting eller annen næring langs ledene i Akershus ta kontakt med: Ola Rønne: Tlf. 22 05 55 95. E-post: ola.ronne@afk.no.

 Les mer om fylkeskommunens tilskuddsordning.

Bakgrunn

Arbeidet med pilegrimsledprosjektet i Norge går tilbake til 1997. Pilegrimsleden ble revitalisert gjennom Riksantikvarens verdiskapingsprogram 2007-2010. Dagens arbeid med Pilegrimsleden i Akershus er forankret i fylkestingsvedtak av 16.12.2010. I 2012 ble det opprettet en egen stilling i Akershus fylkeskommune for arbeidet med kulturhistoriske veier. Denne stillingen ivaretar i dag arbeidet med Pilegrimsleden og samarbeidet mellom de forskjellige aktørene langs leden.

Samarbeidspartnere

Grønt reiseliv, Utmarksavdelingen Akershus og Østfold, Oslofjordens Friluftsråd,
Universitetet for miljø og biovitenskap, menighetsråd, kirken, kommunene, Akershus fylkeskommune,
Akershus reiselivsråd, visit Follo og visit Romerike, Høgskolen i Oslo og Akershus, Den kulturelle
skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

Kontakt

Ola Rønne
Pilegrimsleden Historiske veifar Arkeologi