1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kulturminneprosjekter


Filtrering av artikellisten

Med kulturminnebriller i ditt nabolag

Har du oppdaget «sjelen» i Vestby sentrum? Eller opplevd den helt spesielle atmosfæren på Pirotoppen et steinkast fra Eidsvollsbygningen? Siden 2012 har Akershus fylkeskommune samarbeidet med Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus om å finne hverdagsperler i helt vanlige nabolag.

Kalkovnen på Brønnøya

Kalkbrenning har lange tradisjoner i Akershus, og kalkovnen på Brønnøya er et kjent landemerke i Oslofjorden. Kalkovnen raste delvis sammen i 2012, og Akershus fylkeskommune skal restaurere ovnen tilbake til sin opprinnelige form.

Pilegrimsleden i Akershus

Pilegrimsleden er et nettverk av veier som alle går til Trondheim og Nidarosdomen. I Akershus er det leder i alle våre regioner. Akershus fylkeskommune arbeider med å tilrettelegge leden i fylket med hensyn til kulturarv, næringsutvikling og folkehelse, gjennom samarbeid med kommuner og frivillige.

Skilting og skjøtsel av kulturminner

Akershus fylkeskommune samarbeider med kommuner, grunneiere, frivillige organisasjoner om skilting og skjøtsel av kulturminner.

Son torg

Da Son torg skulle oppgraderes, ble det i forbindelse med den arkeologiske registreringen funnet gateløp og andre strukturer tilbake til 1600-tallet. Noen av de spennende funnene skal integreres i det nye torget. Vestby kommune og Akershus fylkeskommune samarbeider om prosjektet.

Riktig Restaurering Akershus

"Riktig Restaurering Akershus" (RRA) er et etterutdanningskurs for bygningshånd­verkere. Målet er å øke kompetansen vedrørende håndverksteknikker, byggeskikk og bygningsvern i forbindelse med istandsetting av verneverdige og fredete bygninger.

Ressurssenter for eldre bygninger i landbruket

Eldre bygninger i landbruket representerer et stort næringspotensial. "Ressurssenter for eldre bygninger i landbruket" skal bidra til bevaring og bruk av eldre landbruksbygninger og næringsutvikling i tilknytning til disse.

Fetsund lenser

Akershus fylkeskommune vedtok i 2011 å starte et prosjektarbeid for utvikling av Nordre Øyeren våtmarkssenter, i samspill med det vernete deltaområdet i Nordre Øyeren og kulturminnet Fetsund lenser

Kulturminnekommunen

Fylkeskommunen har startet prosjektet «Kulturminnekommunen». Med prosjektet ønsker vi å fokusere på kommunenes nøkkelrolle innenfor kulturminnevernet.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet