1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Prosjekter

Med kulturminnebriller i ditt nabolag

Publisert 25.08.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.07.2016 kl.13:35

Har du oppdaget «sjelen» i Vestby sentrum? Eller opplevd den helt spesielle atmosfæren på Pirotoppen et steinkast fra Eidsvollsbygningen? Siden 2012 har Akershus fylkeskommune samarbeidet med Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus om å finne hverdagsperler i helt vanlige nabolag.

Kalkovnen på Brønnøya

Publisert 09.05.2014 kl.13:19 / Sist endret: 29.04.2015 kl.12:41

Kalkbrenning har lange tradisjoner i Akershus, og kalkovnen på Brønnøya er et kjent landemerke i Oslofjorden. Kalkovnen raste delvis sammen i 2012, og Akershus fylkeskommune skal restaurere ovnen tilbake til sin opprinnelige form.

Pilegrimsleden i Akershus

Publisert 09.05.2014 kl.13:10 / Sist endret: 26.06.2015 kl.09:39

Pilegrimsleden er et nettverk av veier som alle går til Trondheim og Nidarosdomen. I Akershus er det leder i alle våre regioner. Akershus fylkeskommune arbeider med å tilrettelegge leden i fylket med hensyn til kulturarv, næringsutvikling og folkehelse, gjennom samarbeid med kommuner og frivillige.

Skilting og skjøtsel av kulturminner

Publisert 09.05.2014 kl.13:05 / Sist endret: 11.04.2016 kl.14:55

Akershus fylkeskommune samarbeider med kommuner, grunneiere, frivillige organisasjoner om skilting og skjøtsel av kulturminner.

Son torg

Publisert 09.05.2014 kl.13:02 / Sist endret: 15.04.2015 kl.16:25

Da Son torg skulle oppgraderes, ble det i forbindelse med den arkeologiske registreringen funnet gateløp og andre strukturer tilbake til 1600-tallet. Noen av de spennende funnene skal integreres i det nye torget. Vestby kommune og Akershus fylkeskommune samarbeider om prosjektet.

Riktig Restaurering Akershus

Publisert 09.05.2014 kl.13:00 / Sist endret: 17.02.2017 kl.12:08

"Riktig Restaurering Akershus" (RRA) er et etterutdanningskurs for bygningshånd­verkere. Målet er å øke kompetansen vedrørende håndverksteknikker, byggeskikk og bygningsvern i forbindelse med istandsetting av verneverdige og fredete bygninger.

Ressurssenter for eldre bygninger i landbruket

Publisert 09.05.2014 kl.12:54 / Sist endret: 17.02.2017 kl.12:09

Eldre bygninger i landbruket representerer et stort næringspotensial. "Ressurssenter for eldre bygninger i landbruket" skal bidra til bevaring og bruk av eldre landbruksbygninger og næringsutvikling i tilknytning til disse.

Fetsund lenser

Publisert 09.05.2014 kl.12:51 / Sist endret: 20.08.2015 kl.09:05

Akershus fylkeskommune vedtok i 2011 å starte et prosjektarbeid for utvikling av Nordre Øyeren våtmarkssenter, i samspill med det vernete deltaområdet i Nordre Øyeren og kulturminnet Fetsund lenser

Kulturminnekommunen

Publisert 09.05.2014 kl.12:34 / Sist endret: 25.08.2015 kl.14:08

Fylkeskommunen har startet prosjektet «Kulturminnekommunen». Med prosjektet ønsker vi å fokusere på kommunenes nøkkelrolle innenfor kulturminnevernet.