1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kartlegging av skogfinske kulturminner

De skogfinske kulturminnene i Akershus skal kartlegges, og kulturminnevernet i Akershus ber om tips fra publikum.

Kartlegging av skogfinske kulturminner i Akershus

Riksantikvaren har satt i gang et prosjekt med kartlegging av skogfinske kulturminner. Skogfinner er en av fem nasjonale minoriteter, et tema som er prioritert i Riksantikvarens «Fredningsstrategi mot 2020».

Det var finsk innvandring i Hedmark, Akershus, Oppland, Østfold og Nord-Trøndelag. Det er gjort en del kartlegging og arbeid på temaet av ulike instanser, fokuset har imidlertid vært størst på Finnskogen i Hedmark, og mindre i andre fylker.

Skogfinner i Akershus

I Akershus var det registrert skogfinsk bosetting i Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Skedsmo, Enebakk, Asker og Bærum.

Mål og fremdrift

Akershus fylkeskommune samarbeider med Riksantikvaren med det mål å skaffe kunnskap om den skogfinske bosettingen i Akershus. I første omgang skal det gjennomføres en grov kartlegging av allerede kjente skogfinske kulturminner og kulturmiljøer. I 2017 vil Riksantikvaren arbeide videre med temaet i samarbeid med bl.a. Skogfinsk museum og organisasjonen «Skogfinske interesser». Et hovedmål med arbeidet er å få økt kunnskap om den skogfinske kulturen og generelt løfte frem temaet. På landsbasis vil det kun være aktuelt med noen få fredninger. 

Ønsker innspill

Vi henvender oss med dette til kommuner, historielag, museer og andre instanser og personer i Akershus som kan ha kunnskap om skogfinsk bosetting i nevnte kommuner. Vi ønsker informasjon om aktuelle objekter og miljøer som dere allerede kjenner til - det kan være boliger/anlegg eller spor etter disse og kulturlandskap, eller navn på steder der det har vært skogfinsk bosetting.

Vi er også interessert i navn og kontaktinformasjon til personer med kunnskap om temaet, eller tips om relevant litteratur. Videresend gjerne e-posten til aktuelle personer.  

Vi ber om at innspill sendes oss så snart som mulig eller innen 15. desember til post@afk.no med kopi til mildrid.melkild@afk.no.

 

Les flere artikler

Garderhesten. Vektlodd fra middelalder funnet på Garder søndre i Vestby.

"Garderhesten"

01.12.2017

Les hele artikkelen

Froen gård.

Fredning av Froen gård

19.01.2018

Les hele artikkelen

Istandsetting av hovedhuset på Jøndal østre i Eidsvoll.

Støtte til kulturminnetiltak

19.12.2017

Les hele artikkelen

Bjerke rutebiltrafikk. Bildet er tatt 1928.

Søk støtte til å sikre kollektivtrafikkens historie

18.12.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet