1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Kartlegging av skogfinske kulturminner

De skogfinske kulturminnene i Akershus skal kartlegges, og kulturminnevernet i Akershus ber om tips fra publikum.

 • Mikkelrud i Aurskog-Høland.
  Mikkelrud i Aurskog-Høland. Foto: Mildrid Melkild, Akershus fylkeskommune.
 • Uthusbygninger på Mikkelrud i Aurskog-Høland.
  Uthusbygninger på Mikkelrud i Aurskog-Høland. Foto: Hanne Libak, Akershus fylkeskommune
 • Gravdalen i Aurskog-Høland.
  Gravdalen i Aurskog-Høland. Foto: Mildrid Melkild, Akershus fylkeskommune.

Kartlegging av skogfinske kulturminner i Akershus

Riksantikvaren har satt i gang et prosjekt med kartlegging av skogfinske kulturminner. Skogfinner er en av fem nasjonale minoriteter, et tema som er prioritert i Riksantikvarens «Fredningsstrategi mot 2020».

Det var finsk innvandring i Hedmark, Akershus, Oppland, Østfold og Nord-Trøndelag. Det er gjort en del kartlegging og arbeid på temaet av ulike instanser, fokuset har imidlertid vært størst på Finnskogen i Hedmark, og mindre i andre fylker.

Skogfinner i Akershus

I Akershus var det registrert skogfinsk bosetting i Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Skedsmo, Enebakk, Asker og Bærum.

Mål og fremdrift

Akershus fylkeskommune samarbeider med Riksantikvaren med det mål å skaffe kunnskap om den skogfinske bosettingen i Akershus. I første omgang skal det gjennomføres en grov kartlegging av allerede kjente skogfinske kulturminner og kulturmiljøer. I 2017 vil Riksantikvaren arbeide videre med temaet i samarbeid med bl.a. Skogfinsk museum og organisasjonen «Skogfinske interesser». Et hovedmål med arbeidet er å få økt kunnskap om den skogfinske kulturen og generelt løfte frem temaet. På landsbasis vil det kun være aktuelt med noen få fredninger. 

Ønsker innspill

Vi henvender oss med dette til kommuner, historielag, museer og andre instanser og personer i Akershus som kan ha kunnskap om skogfinsk bosetting i nevnte kommuner. Vi ønsker informasjon om aktuelle objekter og miljøer som dere allerede kjenner til - det kan være boliger/anlegg eller spor etter disse og kulturlandskap, eller navn på steder der det har vært skogfinsk bosetting.

Vi er også interessert i navn og kontaktinformasjon til personer med kunnskap om temaet, eller tips om relevant litteratur. Videresend gjerne e-posten til aktuelle personer.  

Vi ber om at innspill sendes oss så snart som mulig eller innen 15. desember til post@afk.no med kopi til mildrid.melkild@afk.no.

 

Kontakt

Mildrid Melkild
Rådgiver, nyere tids kulturminner