1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Velg tema

Gravrøyser

Publisert 01.07.2015 kl.13:50 / Sist endret: 03.08.2015 kl.09:05

Gravrøyser er i likhet med gravhauger konstruksjoner som er anlagt over eller rundt en eller flere graver.

Bygdeborger

Publisert 15.06.2015 kl.13:04 / Sist endret: 07.07.2015 kl.11:14

En bygdeborg er et festningsanlegg fra forhistorisk tid. I Akershus er det registrert 34 stykker.

Helleristninger

Publisert 15.06.2015 kl.09:45 / Sist endret: 15.06.2015 kl.12:37

Helleristninger, eller bergkunst, er en betegnelse på figurer og bilder som er hugget, skåret eller slipt inn i stein og fjell. Ristningsmotivene viser et mangfold og stor variasjon.

Veifar

Publisert 03.06.2015 kl.11:46 / Sist endret: 03.06.2015 kl.11:59

Veier kan være gamle, og er spesielle som kulturminner ettersom de fortsatt kan være i daglig bruk. Gjengrodde og bortglemte veier kan fortelle oss om viktige steder og boplasser som i dag er forlatt.

Kullproduksjon

Publisert 26.05.2015 kl.10:23 / Sist endret: 26.05.2015 kl.10:45

Kullgroper og kullmiler er kulturminner som må ses i sammenheng med jernutvinningen. Kullgroper er brukt i Norge i jernalder og middelalder. Kullmilene er av nyere dato, og er brukt i perioden 1500-tallet til inn på 1900-tallet.

Fossile dyrkingsspor

Publisert 26.05.2015 kl.09:31 / Sist endret: 03.08.2015 kl.09:13

Fossile dyrkingsspor eller ødeåker er ofte små åkerlapper som forteller om hvordan man i eldre tider utnyttet landskapet og om hvordan bosetningsmønstret har forandret seg over tid. Man finner ofte fossile dyrkingsspor i forbindelse med forlatte gårder og plasser, men de kan også ligge i tilknytning til dagens åkerbruk.

Kokegroper

Publisert 26.05.2015 kl.09:22 / Sist endret: 26.05.2015 kl.09:30

Kokegroper er nedgravninger som ble fylt med ved og stein, og som i hovedsak ble brukt til matlagning i forhistorien.

Fangstanlegg for elg

Publisert 22.04.2015 kl.09:37 / Sist endret: 23.10.2015 kl.12:49

Fangstgroper er en jaktmetode brukt gjennom flere tusen år. Man har utnyttet at elgen følger faste trekkruter, og gravd en eller oftest flere groper på lange rekker på tvers av trekkveiene.

Fangstmarkgraver

Publisert 22.04.2015 kl.09:10 / Sist endret: 19.02.2016 kl.08:56

Fangstmarkgraver, også kalt innsjøgraver eller fjellgraver, er et innlandsfenomen i Norge og Sverige. De består av små røyser eller jordblanda røyser anlagt alene eller på større gravfelt i fjellet, langs innsjøer og åsrygger i skogsområder.

Flint

Publisert 20.03.2015 kl.11:51 / Sist endret: 07.07.2015 kl.10:42

Flint er blitt brukt som råmateriale til redskaper og våpen gjennom flere tusen år.