1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Velg tema

Kleberstein

Publisert 27.12.2016 kl.09:14 / Sist endret: 27.12.2016 kl.12:30

Kleberstein er en bergart som er nokså lett å skjære og hugge til, slik at man kan lage forskjellige bruksgjenstander.

Gravhauger

Publisert 27.12.2016 kl.07:07 / Sist endret: 02.01.2017 kl.10:26

Gravhauger hører til blant de mest funnrike kulturminnetypene her i Akershus. De kan føres tilbake til jernalder, og er med det automatisk fredete kulturminner.

Jernaldersmeden

Publisert 13.12.2016 kl.20:12 / Sist endret: 13.12.2016 kl.20:39

Smeden har vært en viktig person i jernaldersamfunnet. Arkeologiske funn vitner om at han antagelig ble ansett som en mytisk person som utøvde høy status.

Jern

Publisert 13.12.2016 kl.12:44 / Sist endret: 13.12.2016 kl.20:12

Overgangen til jernalderen i Norge blir satt til ca. 500 f. Kr. Med innføringen av jernet kom nye teknologiske muligheter som ble tilgjengelig for både konge og bonde.

Langhus

Publisert 12.12.2016 kl.13:59 / Sist endret: 13.12.2016 kl.11:54

Langhus ble bygd i Norge fra steinalderen og opp til middelalderen. I dag finner man stort sett kun spor etter de nedgravde stolpene til husene.

Gravrøyser

Publisert 01.07.2015 kl.13:50 / Sist endret: 03.08.2015 kl.09:05

Gravrøyser er i likhet med gravhauger konstruksjoner som er anlagt over eller rundt en eller flere graver.

Bygdeborger

Publisert 15.06.2015 kl.13:04 / Sist endret: 07.07.2015 kl.11:14

En bygdeborg er et festningsanlegg fra forhistorisk tid. I Akershus er det registrert 34 stykker.

Helleristninger

Publisert 15.06.2015 kl.09:45 / Sist endret: 18.04.2017 kl.13:17

Helleristninger, eller bergkunst, er en betegnelse på figurer og bilder som er hugget, skåret eller slipt inn i stein og fjell. Ristningsmotivene viser et mangfold og stor variasjon.

Veifar

Publisert 03.06.2015 kl.11:46 / Sist endret: 08.11.2016 kl.09:05

Veier kan være gamle, og er spesielle som kulturminner ettersom de fortsatt kan være i daglig bruk. Gjengrodde og bortglemte veier kan fortelle oss om viktige steder og boplasser som i dag er forlatt.

Kullproduksjon

Publisert 26.05.2015 kl.10:23 / Sist endret: 26.05.2015 kl.10:45

Kullgroper og kullmiler er kulturminner som må ses i sammenheng med jernutvinningen. Kullgroper er brukt i Norge i jernalder og middelalder. Kullmilene er av nyere dato, og er brukt i perioden 1500-tallet til inn på 1900-tallet.