1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Asker

Asker kommune ligger ca. 3 mil sørvest for Oslo sentrum og er ca. 100 km² stort. Landskapet er variert og består av til stor del av skog med Skaugumsåsen som markerende i landskapet, mens det nærmere kysten preges av slettelandskap med områder med dyrket jord i dalsenkninger.

I Asker er det kjent mange gravminner fra bronsealder og jernalder, men det er også mange gamle veifar. Av nyere tids kulturminner er Asker kjent for sine mange spor etter eldre tiders industri i form av kalkovner og steinbrudd.

I Asker blir det hvert år foretatt en rekke arkeologiske registreringer i forbindelse med regulerings- og plansaker. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringer og utgravningene som har funnet sted i Asker de siste årene og andre artikler om kulturminner i kommunen. Du kan lese mer om stedene som er omtalt ved å klikke på kartet, eller se liste under kartet. Du kan også se de omtalte områdene presentert med kart og bilde i en egen kartapplikasjon.

 

Solliveien

Publisert 26.09.2016 kl.14:10 / Sist endret: 26.09.2016 kl.15:09

I forbindelse med regulering til ny sykkelsti langs Solliveien mellom Semsveien og Jøssungveien, ble det i mai og desember 2014 foretatt arkeologisk registrering.

Nedre Bleiker

Publisert 26.09.2016 kl.11:51 / Sist endret: 26.09.2016 kl.12:29

I november 2015 ble det foretatt arkeologisk registrering på Nedre Bleiker.

Syverstadbråten

Publisert 23.09.2016 kl.11:47 / Sist endret: 26.09.2016 kl.13:26

I august 2016 ble det dokumentert et gravfelt med seks gravrøyser fra jernalder på Syverstadbråten.

Berger

Publisert 08.07.2016 kl.12:43 / Sist endret: 08.07.2016 kl.14:24

Sommeren 2013 ble det funnet bosetningsspor fra jernalder og dyrkningsspor fra nyere tid ved Berger.

Føyka - Elvely

Publisert 04.07.2016 kl.12:39 / Sist endret: 05.07.2016 kl.10:42

På Asker østre ble det i 2014 funnet bosetingsspor fra jernalder i forbindelse med regulering av Føyka - Elvely.

Ånnerud

Publisert 23.06.2016 kl.09:32 / Sist endret: 23.06.2016 kl.09:52

I forbindelse med arkeologisk registrering på Ånnerud ble det i april 2015 funnet en kokegrop fra eldre jernalder.

Asker massedeponi på Jerpåsen

Publisert 17.06.2016 kl.09:20 / Sist endret: 17.06.2016 kl.09:53

I 2015 ble det funnet to kullmiler på Jerpåsen i forbindelse med regulering til massedeponi.

Julius Madsens vei

Publisert 15.06.2016 kl.13:51 / Sist endret: 16.06.2016 kl.09:34

Vinteren 2015 ble det registrert en gravrøys fra bronsealder-jernalder ved Julius Madsens vei.

Askertun

Publisert 07.06.2016 kl.09:49 / Sist endret: 07.06.2016 kl.11:02

I desember 2015 ble det foretatt arkeologiske undersøkelser ved Askertun menighetshus, der det ble funnet aktivitetsspor fra eldre bronsealder og eldre jernalder.

Bjerkåsholmen

Publisert 07.06.2016 kl.08:37 / Sist endret: 07.06.2016 kl.08:55

Våren 2015 ble det funnet en tuft fra nyere tid på Bjerkåsholmen.