1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Samhandling med andre aktører

Fylkeskommunen støtter opp om og samhandler med flere aktører, organisasjoner og kunstforeninger iinnen det visuelle feltet.

  • Akershus kunstforeningers fylkesforbund
    Akershus kunstforeningers fylkesforbund Foto:

Trafo Kunsthall

Trafo Kunsthall formidler primært samtidskunst, og arbeider med å bli et ledende regionalt og nasjonalt visningssted på internasjonalt nivå. Kunsthallen er en privat stiftelse med visningssted i Asker sentrum. Akershus fylkeskommune gir driftsstøtte til stiftelsen, og samarbeider om enkeltprosjekter innen formidling av samtidskunsten. Les  mer om Trafo Kunsthall

Østlandsutstillingen

Akershus fylkeskommune gir driftsstøtte til Østlandsutstillingen, og samarbeider om forskjellige prosjekter i forbindelse med utstillingene.

Østlandsutstillingen er en landsdelsutstilling som arrangeres av de seks fagorganisasjonene innen billedkunst fra Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud Oppland, Hedmark og Oslo.

Østlandsutstillingen vises i to til tre utstillingssteder hvert år i tre av de syv fylkene. Det blir også utviklet forskjellige prosjekter i forbindelse med ut stillingene. Utstillingene har også formidlere. Les mer om Østlandsutstillingen

Kunst rett vest

Kunst rett vest er initiert av Vestregionen, 16 kommuner vest for Oslo, samt Akershus og Buskerud fylkeskommune. Akershus fylkeskommune gir driftsstøtte til gjennomføring av Kunst rett vest.

Kunst rett vest  arrangerer en årlig kunstrunde hvor billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig blir det vist en større fellesutstilling av samtidskunst. Les mer om Kunst rett vest

Akershus Kunstforeningers fylkesorganisasjon

Akershus Kunstforeningers fylkesorganisasjon (18 kunstforeninger). Akershus fylkeskommune gir driftsstøtte til AKFO.

Akershus Kunstforeningers fylkesorganisasjon (AKFO) er en regional  frivillig paraplyorganisasjon for de 18 lokale kunstforeningene i Akershus.

AKFO gjennomførerfaglige seminarer, kurs, fungerer som rådgiver og bindeledd mellom de 18 kunstforeningene i Akershus. Les mer om Akershus Kunstforeningers fylkesorganisasjon

Romeriksutstillingen - regional kunstutstilling

Romeriksutstillingen ble i 1972 stiftet av Lørenskog kunstforening, hvor kunstnere med tilknytning til regionen Romerike ble invitert til å delta. Fra 2001 har Lørenskog kunstforening og Ullensaker kunstforening samarbeidet om å gjennomføre utstillingen. Akershus fylkeskommune gir økonomisk støtte til Romeriksutstillingen.

Romeriksutstillingen er en regional kunstutstilling hvor det er åpen innsendelse av verk for både profesjonelle og amatører. Jurymedlemmene utpekes av organisasjonen Bildende kunstnere i Oslo og Akershus.

Romeriksutstillingen åpnes i slutten av september hvert år i Lørenskog kunstforening/Lørenskog Hus for så å vises i Ullensaker kunstforening/Galleri Jessheim.

 

Kontakt

Anne M Hertzenberg Kjos
Spesialrådgiver visuell kunst/ prosjektleder kunstprosjekter bygg.