1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Scenekunst

Akershus fylkeskommune støtter opp om og bidrar til utviklingen av den profesjonelle scenekunsten i Akershus.

 • Akershus teaters forestilling Vår Herres klinkekule. Foto: Martin Skulstad
  Akershus teaters forestilling Vår Herres klinkekule. Foto: Martin Skulstad Foto: Foto: Martin Skulstad
 • Australian Dance Theatre - Regionalt kompetansesenter for dans. Foto:
  Australian Dance Theatre - Regionalt kompetansesenter for dans. Foto: Foto: Bærum kulturhus
 • Forestillingen Om bare Rosa kunne trylle besøker Bærum kulturhus
  Forestillingen Om bare Rosa kunne trylle besøker Bærum kulturhus Foto: Bærum kulturhus
 • Forestillingen Fragile på Bærum kulturhus. Foto:
  Forestillingen Fragile på Bærum kulturhus. Foto: Foto: Bærum Kulturhus
 • OscarsborgOperaen 2012 Marius Roth Christensen og Yngve Søberg Foto: Hans-Christian Bøler
  OscarsborgOperaen 2012 Marius Roth Christensen og Yngve Søberg Foto: Hans-Christian Bøler Foto: OscarsborgOperaen

Regionalt kompetansesenter for dans

Bærum kulturhus har hatt dans som satsingsområde siden åpningen i 2003. I spennet mellom den store danseinteressen til det lokale dansemiljøet og formidlingen av store gjestespill fra internasjonale ensembler, er Bærum Kulturhus en unik formidlingsarena for dans som kunstnerisk uttrykk. Akershus fylkeskommune har bidratt i utviklingen av kulturhuset til regionalt kompetansesenter for dans, noe som har styrket dets rolle i det profesjonelle dansemiljøet i regionen, men også nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Regionalt kompetansesenter for dans.

Akershus teater

Akershus teater er en stiftelse, med Den kulturelle skolesekken som sin viktigste arena. Teatret har sitt hovedfokus på barn og unge, men har som mål å produsere for et mangfold av målgrupper, og på flere arenaer. Akershus teater er organisert som et prosjektteater, uten en stor fast stab og egen scene, men samarbeider med eksterne aktører og visningssteder. I tillegg til daglig drift og egne produksjoner, er teatret et produksjonssted for den frie scenekunsten. Fylkeskommunen bidrar i utviklingen med å gjøre Akershus teater til et regionteater, som er en uttalt målsetting for teatret.

Les mer om Akershus teater.

OscarsborgOperaen

OscarsborgOperaen er en stiftelse som produserer operaforestillinger på Oscarsborg festning om sommeren. Operaen samarbeider med profesjonelle sangere og frivillige kor samt Den Norske Opera. Operaen mottar årlig et betydelig tilskudd fra fylkeskommunen, og har siden 2009 hatt status som regionalt operaselskap med en fast post på statsbudsjettet.

Les mer om OscarsborgOperaen.

Kontakt

Marte Leinebø Malme
Rådgiver