1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Kulturelt mangfold

Det er en målsetting at Akershus skal ha et mangfoldig kulturliv med bred deltakelse.

 • Bollywood Festival Norway
  Bollywood Festival Norway Foto:
 • Bollywood Festival Norway
  Bollywood Festival Norway Foto: Bollywood Festival Norway
 • Bollywood Festival Norway
  Bollywood Festival Norway Foto: Bollywood Festival Norway

Akershus fylkeskommune jobber med å

 • Sikre Akershusbefolkningen tilgang til og deltakelse i det lokale kulturlivet
 • Øke tilgangen på mangfoldige kulturuttrykk av høy kvalitet

Deltakelse i og tilgang på kultur er en viktig del av det forebyggende arbeidet for å øke tilhørighet til lokalsamfunnet. Å ivareta den kulturelle mangfoldsdimensjon ved formidling av sjanger og kulturelle uttrykk vil være avgjørende for en styrket oppbygging av relasjoner mellom individer eller grupper med ulik bakgrunn og tradisjoner.

Samtidig er mangfoldige kulturuttrykk med på å berike kunst- og kulturscenene i Akershus. Fylkeskommunen jobber derfor med å sikre at kulturfeltet tar mangfoldsperspektivet som en naturlig del av sin virksomhet.

Endringer i tilskuddsordningen i 2015

Akershus fylkeskommune bevilger årlig midler til flere kulturinstitusjoner, kulturaktiviteter, festivaler og prosjekter.  Fra januar 2015 skjer det en endring i tilskuddsordningen for inegreringsfremmende tiltak i lokalsamfunnet. Endringene innebærer at kun frivillig virksomhet fra de 20 kommunene i landet med flest innbyggere med innbyggerbakgrunn, kan søke om støtte. Her i Akershus vil det være Bærum og Skedsmo kommuner. Det vil altså kun være foreninger elle organisasjoner fra disse to kommunene som vil kunne søke midler gjennom denne ordningen fra 2015. Du kan lese mer om tilskuddsordningen her.