1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturelle fyrtårn

Akershus fylkeskommune satser på utvikling av "kulturelle fyrtårn". Slike fyrtårn er kulturinstitusjoner der det foregår produksjon og formidling av vesentlig kunst og kultur, og som rommer et stort publikum.

  • Foto:
  • Oscarsborg festning er en historisk kulturinstitusjon og et yndet turistmål i Oslofjorden. Foto: Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk
    Oscarsborg festning er en historisk kulturinstitusjon og et yndet turistmål i Oslofjorden. Foto: Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk Foto: Foto: Forsvarsbygg – Nasjonale Festningsverk
  • Foto:
  • Foto:

Akershus fylkeskommunes har gjennom Handlingsplan til Kunstpolitisk plan valg ut Eidsvoll verk og Oscarsborg festning som det satses spesielt på, gjennom bevilgninger og samarbeid.

Oscarsborg festning

Fylkeskommunen har lagt ned en stor innsats i arbeidet med å utvikle Oscarsborg festning til et kulturelt fyrtårn. Festningen er et populært turistmål både på grunn av sin historie, sin plassering i Oslofjorden og siden 2004 som en viktig arena for profesjonell kunst og kultur. Forsvarsbygg forvalter i dag eiendommen.

På festningen finnes også kunstnerisk aktivitet fra blant annet OscarsborgOperaen, Oscarsborg Akustiske,  Avistegneres hus, Akershus Teater, Oscarsborgmuseet og Oscarsborg Centre.

Les mer om Oscarsborg festning

Eidsvoll Verk

Fylkeskommunen har bidratt i utviklingen av Eidsvoll Verk og Eidsvollsbygningen som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena for kunst og kultur. Grunnloven ble skrevet og vedtatt i hovedbygningen på Eidsvoll jernverk i 1814 og i ettertid er huset blitt kjent som Eidsvollsbygningen. I dag kan man blant annet oppleve friluftsaktiviteter og demokratifestival på Eidsvoll Verk. Det er planlagt at kraftstasjonen Mago B skal bygges om til et kulturelt flerbrukshus for visuell kunst, musikk, dans og kulturskole. Målet er at Eidsvoll Verk vil bli en av de viktigste opplevelsesarenaene for kunst og kultur, politikk og opplysning i Norge.

Les mer om Eidsvoll 1814

 

Kontakt

Øivind Nordal
Spesialrådgiver og prosjektleder for Kunstpolitisk plan