1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Regional kulturutvikling

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar som utviklingsaktør i regionen, og legger til rette for samarbeid med kommunene, de ulike institusjonene og aktørene i kunst- og kulturfeltet.

 • Foto:
 • Oscarsborg festning er en historisk kulturinstitusjon og et yndet turistmål i Oslofjorden. Foto: Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk
  Oscarsborg festning er en historisk kulturinstitusjon og et yndet turistmål i Oslofjorden. Foto: Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk Foto: Foto: Forsvarsbygg – Nasjonale Festningsverk
 • Foto:
 • Foto:
 • Foto:

Satsningsområder

 • Kultur som næring
 • Produksjon av kunst og kultur for et bredt publikum
 • Bedring av levevilkårene for kunstnerne i fylket
 • Utvikling av kulturell infrastruktur på visningssteder og produksjonssteder der det vil bli stor tilflytting de neste 20 årene
 • Å videreutvikle de kulturelle fyrtårnene på Oscarsborg og Eidsvoll Verk
 • Å bidra til utvikling av Henie Onstad Kunstsenter som opplevelsesarenaene og møtested mellom kunst, kultur, historie og friluftsliv
 • Å bidra til å styrke de regionale institusjonene som har faglig og økonomisk tyngdepunkt i Akershus fylkeskommune
 • Å bidra til å styrke det rytmiske musikklivet i Akershus
 • Å bidra til utvikling av flere festivaler i Akershus

Kunstpolitisk plan

Kunstpolitisk plan (KPP) ble utarbeidet etter politisk initiativ og vedtatt i 2008. Planen definerer fylkeskommunens ambisjoner for kunst- og kulturfeltet.

Fylkeskommunen skal:

 • legge forholdene til rette for produksjon og formidling av profesjonell kunst og kultur i Akershus
 • være en regional utviklingsaktør i kunst- og kulturlivet og synligjøre den profesjonelle kunsten
 • bidra til å forbedre forholdene i kunst- og kulturlivet, blant annet gjennom utvikling av flere kunstfabrikker, festivaler, kulturelle fyrtårn og arenaer som kulturhus. Fire pilotprosjekter er satt i gang.

Les om Kunstpolitisk plan

Handlingsplan

Det er utarbeidet en handlingsplan til KPP som beskriver utfordringer og tiltak i perioden 2012-2015.

Les om handlingsplan til Kunstpolitisk plan

 

Kontakt

Øivind Nordal
Spesialrådgiver og prosjektleder for Kunstpolitisk plan