1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regional kulturutvikling

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar som utviklingsaktør i regionen, og legger til rette for samarbeid med kommunene, de ulike institusjonene og aktørene i kunst- og kulturfeltet.

  • Foto:
  • Oscarsborg festning er en historisk kulturinstitusjon og et yndet turistmål i Oslofjorden. Foto: Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk
    Oscarsborg festning er en historisk kulturinstitusjon og et yndet turistmål i Oslofjorden. Foto: Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk Foto: Foto: Forsvarsbygg – Nasjonale Festningsverk
  • Foto:
  • Foto:
  • Foto:

Fylkeskommunens fremste rolle er å være en regional utviklingsaktør. Formålet med regional utvikling er å møte de komplekse og sammensatte utfordringene en gitt region til en hver tid står overfor med helhetlig politikk, og dermed bidra til å skape en ønsket samfunnsutvikling. Kunst og kultur er og skal være et viktig element i dette.

Kulturplan for Akershus 2016-2023

Kulturplan for Akershus 2016-2023 ble vedtatt av fylkestinget 12.09.2016. Planen har som formål å tydeliggjøre hvordan Akershus fylkeskommune skal bruke sine ressurser på kunst- og kulturfeltet til å oppfylle kulturloven.

Planen presenterer fylkeskommunens målsettinger, satsingsområder og strategier, og skal følges opp av årlige handlingsplaner med økonomiske prioriteringer og konkrete tiltak.

Kulturplanen er utviklet i samsvar med gjeldende regionale planer, fylkeskommunale planer og strategier, og er forankret i Akershus fylkeskommunes overordnede målsettinger. Videre er kulturplanen utarbeidet på bakgrunn av et bredt kunnskapsgrunnlag hvor det er lagt særlig stor vekt på dialog med kommunene og en rekke andre aktører på kunst- og kulturfeltet i Akershus.

Kulturplan for Akershus 2016-2023

 

 

Kontakt

Tone Østerdal
Seksjonsleder kultur