1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kunst i fylkeskommunal eie

Akershus fylkeskommune har siden 1970-tallet kjøpt inn et betydelig antall kunstverk i forbindelse med kunstprosjekter i fylkeskommunale bygg.

I tillegg har Akershus fylkeskommune kjøpt inn åtte viktige monumentalverk av billedkunstner Arne Ekeland fra Bøn i Eidsvoll.

Akershus fylkeskommunes kunstsamling eier mange verk av stor betydning i kunsthistorien, både innen historisk kunst og samtidskunst. I januar 2013 ble det igangsatt et registeringsprosjekt for all kunst i fylkeskommunal eie. Fylkeskommunalt eid kunst vil i den forbindelse bli dokumentert med foto og vil åpne for muligheter innen digitalt museum.

Den største delen av kunstverkene vises i hver enkelt institusjon i fylket.