1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Mediefabrikken i Akershus

Mediefabrikken i Akershus er et ressurssenter for unge filmskapere.

Mediefabrikken holder til i Filmparken på Jar, og jobber for å utvikle unge filmskapere. Mediefabrikken tilbyr veiledning og rådgivning i blant annet idéutvikling og manus, men også i egenutvikling som filmskaper.

Mediefabrikken arrangerer filmfaglige kurs, verksteder og seminarer, og har et bredt nettverk innenfor den profesjonelle bransjen. Det er også mulig å låne utstyr til filmproduksjon.

Mediefabrikken samarbeider tett med Viken filmsenter om å utvikle og gjennomføre aktiviteter for unge talenter i hele Viken-regionen, blant annet talentutviklingsprogrammet Viken Akademiet.

Viken Filmsenter AS eies av Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold fylkeskommuner. Filmsenteret skal ivareta den regionale rollen i norsk filmpolitikk, herunder å drive med kompetanseutviklende tiltak for den profesjonelle bransjen, tildele utviklings- og produksjonsstøtte til kort- og dokumentarfilm, animasjonsfilm og spill. Filmsenteret skal også jobbe med talentutvikling og være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet.