1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Den kulturelle skolesekken i Akershus

Den kulturelle skolesekken formidler profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til 100000 elever mellom 6 og 19 år i Akershus.

 • DKS-program 2016/2017 Musikk:
  DKS-program 2016/2017 Musikk: "Musikk fra en walkman". Foto: Lars Opstad, Kulturtanken.
 • DKS-program 2016/2017 Musikk:
  DKS-program 2016/2017 Musikk: "Fuga Tango Fuega". Foto: Isa Crea.
 • DKS program 2016/2017 Visuell kunst: Shwan Dler Qaradaki «To My children».
  DKS program 2016/2017 Visuell kunst: Shwan Dler Qaradaki «To My children». Foto: Shwan Dler Qaradaki
 • DKS-program 2016/2017 Film:
  DKS-program 2016/2017 Film: "Evige jaktmarker". Foto: Elin Grimstad, Medieoperatørene.
 • DKS-program 2016/2017 Scenekunst:
  DKS-program 2016/2017 Scenekunst: "Snakk! Det er så mørkt". Foto: Akershus Teater.
 • DKS-program 2016/2017 Visuell kunst:
  DKS-program 2016/2017 Visuell kunst: "Nice?". Foto: Eddo Hartmann.
 • DKS-program 2016/2017 Film:
  DKS-program 2016/2017 Film: "Pøbler". Foto: SF Norge.

Nasjonal satsning - fylkeskommunene koordinerer

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ordningen omfatter alle skoler i Norge, både grunn- og videregående skole. 

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program.

I Akershus ligger Den kulturelle skolesekken under Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.

Variert program

Hvert skoleår setter fylkeskommunen sammen et bredt kulturtilbud for elever i grunnskolen og den videregående skolen. Det finnes også et tilrettelagt program for elever med spesielle behov.

Fylkeskommunen samarbeider tett med kommunene om ordningen i grunnskolene, hvor noe av tilbudet er i en fast abonnementsavtale, og noe kan bestilles av kommunene selv.  De videregående skolene velger selv hva de ønsker fra en rikholdig meny.

Den kulturelle skolesekken har tilbud innen disse områdene:

 • Film
 • Scenekunst
 • Visuell kunst
 • Litteratur
 • Kulturarv
 • Musikk

Finn produksjoner på din skole / i din kommune på DKS' egen nettside.

Finansieres av spillemidler

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler som fordeles av Kulturdepartementet. Midlene fordeles av Kulturdepartementet til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte ut til kommunene, en tredjedel forvaltes av fylkeskommunene og den siste tredjedelen er fri til å fordeles av fylkeskommunen.