1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturformidling

Fylkeskommunen har ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS), Fylkesbiblioteket og Mediefabrikken. Disse dekker samlet de fleste kunst- og kulturområder, og gir på hver sin måte et kulturtilbud til alle deler av befolkningen i Akershus.

Formidlingen av kunst og kulturaktivitetene på de ulike områdene er ivaretatt av fylkeskommunens virksomhet gjennom sterke kunst- og kulturfaglige miljøer.

Kulturopplevelser med mangfold og kvalitet

Den kulturelle skolesekken (DKS), Fylkesbiblioteket og Mediefabrikken dekker samlet de fleste kunst- og kulturområder, og gir på hver sin måte et kulturtilbud til alle deler av befolkningen i Akershus. Disse sørger på hver sin måte for at store deler av akershusbefolkningen får oppleve kultur og kulturelle uttrykk sammen med andre og alene.

Den kulturelle skolesekken i Akershus

Den kulturelle skolesekken gir, sammen med lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere, et kulturtilbud til alle elever i Akershus, i deres skolehverdag. Ca. 100.000 elever får hvert år flere kulturopplevelser gjennom denne ordningen.

Les mer om den kulturelle skolesekken

Fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket er ansvarlig for bibliotekbussen som går i fast rute i Akershus og er samtidig et kompetansesenter for folkebibliotekene og drifter et felles biblioteksystem med flere av kommunene. Kompetanseutvikling og felles systemutvikling, for å legge forholdene til rette for bibliotekbrukerne i Akershus, er en viktig målsetting for Fylkesbiblioteket.

Les mer om fylkesbiblioteket

Mediefabrikken

Mediefabrikken er fylkeskommunens kompetansesenter på filmområdet og gir tilbud til unge filmskapere i Akershus om rådgiving, mentorordninger, lån av utstyr og kursvirksomhet. Sammen med Viken Filmsenter AS gjennomfører Mediefabrikken et talentutviklingsprogram med deltakere fra flere fylker.

Les mer om mediefabrikken

Den kulturelle skolesekken er lokalisert i Galleri Oslo, sammen med fylkeskommunens fylkesadministrasjon og seksjonens ledelse og felles administrasjon, mens Fylkesbiblioteket ligger på Kjeller (Trondheimsveien 50E) og Mediefabrikken holder til i Filmparken på Jar (Wedel Jarlsbergsvei 36).

Kontakt

Tone Østerdal
Seksjonsleder kultur