1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regionalt samarbeid om grunnlovsfeiringen

Å lage en grunnlovsfest er et spleiselag og jubileumsprogrammet er et resultat av det regionale samarbeidet mellom Akershus fylkeskommune, Akershusmuseet, Eidsvoll kommune og Eidsvoll 1814.

Grunnloven fra 1814 markerer overgangen fra det gamle Norge, der kongen hadde all makt og der folket hadde begrensede rettigheter, til det moderne Norge, med folkestyre og grunnleggende menneskerettigheter.

1814 markerer også starten på utviklingen av den moderne nasjonale identiteten. Akershus som grunnlovsfylke har et særlig ansvar for å forvalte denne arven og har etablert et regionalt samarbeid for å feire grunnlovsjubileet.

Jubileumsprogram

Jubileumsprogrammet i Akershus skal bidra til en engasjerende feiring gjennom en bred og inkluderende folkefest med kunnskap og opplevelser for alle. De 25 arrangementene omfatter blant annet kunstutstillinger og historiske utstillinger, omvisninger, konserter, mote og design, dans- og musikkframføringer, festivaler og teaterforestillinger. De to grunnlovfestene 10. -11. mai og 13.-14. september samler de fleste av arrangementene. Men det vil også foregå prosjekter, utstillinger og arrangementer i hele jubileumsperioden.

Jubileumsprogrammet er et resultat av det regionale samarbeidet mellom Akershus fylkeskommune, Akershusmuseet, Eidsvoll kommune og Eidsvoll 1814. Eidsvoll Verk er også et av satsingsområdene til fylkeskommunen innenfor det kunstpolitiske feltet.

Nasjonale arrangementer i Akershus

Enkelte av arrangementene på Eidsvoll er det det den nasjonale grunnlovskomiteen som er ansvarlig for, i samarbeid med Eidsvoll 1814. Det var åpningsarrangement 16. februar og er en folkefest 17. mai. Begge deler blir overført direkte på NRK.

Kontakt

Øivind Nordal
Spesialrådgiver og prosjektleder for Kunstpolitisk plan