1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket i Akershus er et utviklings- og kompetansesenter for bibliotek og skoler i Akershus.

Fylkesbiblioteket yter bibliotekfaglig veiledning og assistanse og er en rådgivende instans for bibliotekene i fylket. Fylkesbiblioteket har ingen publikumsfunksjon og har dermed ikke ordinære åpningstider slik som folkebibliotekene.

Publikum som ønsker å låne fra fylkesbibliotekets samlinger bes kontakte sitt lokale folkebibliotek, benytte seg av bibliotekets webtjenester, eller oppsøke bibliotekbussen i Akershus.

Fylkesbibliotekets mål er å bidra til at innbyggerne i Akershus skal få de best mulige bibliotektjenestene gjennom regional bibliotekutvikling og regionale bibliotekoppgaver.

Fylkesbibliotekets oppgaver:

  • utvikle gode samarbeidsløsninger for bibliotekene i fylket
  • delta i/koordinere prosjekter innenfor bibliotekfaglige emner
  • arrangere kurs og møter i bibliotekfaglige emner
  • drifte bibliotekbussen som et supplement til kommunenes bibliotektilbud
  • ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket

Besøk nettsidene til fylkesbiblioteket i Akershus

Dokumentasjonssenteret for musikk

I samarbeid med Akershus musikkråd driver fylkesbiblioteket Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus.

 

 

Kontakt

Heidi Hovemoen
Fylkesbiblioteksjef