1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Spillemidler til kulturarenaer

Akershus fylkeskommune bevilger midler til kulturarenaer i fylket.

 • Bærum kulturhus
  Bærum kulturhus Foto:
 • Asker kulturhus
  Asker kulturhus Foto: Kai Myhre
 • Asker kulturhus
  Asker kulturhus Foto: Jiri Havran

Spillemidlene er en del av overskuddet til Norsk Tipping. Akershus fylkeskommune har tildelt midler gjennom denne ordningen blant annet til Bærum kulturhus og Asker kulturhus.

Hva kan det gis støtte til?

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.
Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene-kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Det gis også spillemidler til idrettsarenaer. Les mer om spillemidler til idrett.

Les mer om tildeling av spillemidler til kulturarenaer.