1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Vannområder i Akershus

Regional plan for vannforvaltning i Glommaregionen, dekker 12 vannområder. 5 av disse ligger hovedsaklig i Akershus. Akrivitet i Akershus berører ytterligere 3 av de 12 vannområdene.

Her finner du lenker til de 5 vannområdene som Akershus fylkeskommune har prosessansvar for:

I tillegg er fylkeskommunen representert i:

Se større kart