1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fylkeskommunen som prosessmyndighet

Her kan du lese om hvilke oppgaver fylkeskommunen har inn mot arbeidet med vannforskriften.

Akershus fylkeskommune er delegert vannmyndighet med prosessansvar for fem av de 11 vannområdene med areal i Akershus, og er representert i åtte. Arbeidet består i å følge opp vannområdenes arbeid inn mot vannforskriften, og påse at prosessen rundt utarbeidelse av dokumenter rundt fastlagte milepeler blir fulgt. Fylkeskommunen jobber tett opp mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus som er fagmyndighet.

Prosessansvaret omfatter vannområdene:

I tillegg er fylkeskommunen representert i:

Kontakt

Anja Celine Winger
Rådgiver, seksjon for plan og miljø