1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Hva er god vanntilstand?

Forenklet kan god vannkvalitet beskrives som "naturtilstanden" til vannet.

Vannforskriften definerer tydelig hva vi mener når vi sier ”god tilstand”. Vannforskriften bruker begrepene

  • god økologisk tilstand
  • god kjemisk tilstand
  • god kvantitativ tilstand
  • godt økologisk potensial (om varig endrede vannforekomster)

Vannforvaltningen vurderer miljøtilstanden etter økologiske kriterier som blant annet forekomst av fisk, vannplanter, plankton, næringssalt og miljøgifter. I Vann-Nett finnes informasjon om miljøtilstanden for hver av disse temaene.

Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Norge. Der tilstanden er god skal den ikke bli dårligere enn i dag. Vi har tross alt mye godt vann i det langstrakte landet vårt.

Vesentlige utfordringer i vannregion Glomma

I Akershus er det flere vannområder som har store utfordringer. Plandokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål beskriver hovedutfordringene i vannregion 1 Glomma.

Kontakt

Anja Celine Winger
Rådgiver, seksjon for plan og miljø