1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Nyheter om miljø og natur

Tilskudd til kjøp av hydrogenbiler i kommunal sektor

Publisert 09.09.2016 kl.14:09 / Sist endret: 12.09.2016 kl.22:29

Akershus fylkeskommune har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle i kommunal sektor.

Ny hydrogenstasjon på Høvik

Publisert 31.08.2016 kl.09:23 / Sist endret: 31.08.2016 kl.10:06

Det skal etableres en hydrogen­stasjon på Høvik. Stasjonen er finansiert av Akershus fylkeskommune og EUs hydrogenprogram. Planutvalget i Bærum kommune behandlet sak om stasjonen 25. august.

Regional planstrategi 2017-2020 på høring

Publisert 21.06.2016 kl.14:55 / Sist endret: 30.08.2016 kl.22:27

Fylkesutvalget vedtok 6. juni å legge forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 1. september.

Akershus på kartet på internasjonal hydrogenkonferanse

Publisert 16.06.2016 kl.13:12 / Sist endret: 27.06.2016 kl.14:44

Denne uken arrangeres en internasjonal hydrogenkonferanse i Zaragoza, Spania. Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø holdt foredrag om introduksjon av hydrogendrivstoff i vår region.

Lyser ut midler til klimatiltak i Akershus

Publisert 13.06.2016 kl.14:30 / Sist endret: 13.06.2016 kl.14:36

Gjennom Miljøfond Akershus lyses det nå ut midler til prosjekter som bidrar til å fremme miljø og redusere klimagassutslipp i Akershus. Søknadsfristen er 1. oktober.

Vårpløying gir minst jordtap til vassdrag

Publisert 13.05.2016 kl.10:29 / Sist endret: 13.05.2016 kl.11:59

NIBIO har med bidrag fra vannområde Haldenvassdraget, gjennomført et forskningsprosjekt som tar for seg effekter av jordarbeiding på flate arealer i landbruksområder. Resultatet viser at vårpløying gir minst jordtap.

Akershus med gode resultater i 2015

Publisert 09.05.2016 kl.11:13 / Sist endret: 11.05.2016 kl.11:40

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2015.

- Se til Akershus

Publisert 09.05.2016 kl.10:06 / Sist endret: 13.05.2016 kl.11:13

- Et svært viktig dokument, skriver nettstedet Geo365.no om regional plan for masseforvaltning i Akershus.

Samarbeidsmøte om hydrogen

Publisert 21.04.2016 kl.10:51 / Sist endret: 21.04.2016 kl.13:31

Akershus fylkeskommune inviterte fylkeskommunene for å dele erfaringer og drøfte arbeidet med tilrettelegging for hydrogen som drivstoff i transportsektoren.- Vi trenger et bredt hydrogensamarbeid og et nettverk for å dele kunnskap og erfaringer, sa Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Sykkelentusiaster på sin hals

Publisert 19.02.2016 kl.14:18 / Sist endret: 19.02.2016 kl.14:28

For Kristin Felde og Rune Winum i Akershus fylkeskommune er det kort vei mellom liv og lære. Begge bruker sykkelen til jobb store deler av året – og arbeider for at du skal gjøre det samme.