1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Hva er masseforvaltning?

Akershus fylke er i vekst, og prognosene viser forventet vekst for både Oslo og Akershus på ca. 350 000 nye innbyggere mot år 2030. Samfunnsutviklingen krever nye boliger, skoler og infrastruktur. Behovet for byggeråstoff og mengden overskuddsmasser i Oslo og Akershus vil følge takten på denne aktiviteten i årene som kommer.

  • Illustrasjonsbilde
    Illustrasjonsbilde Foto: Michael Bernhart

For å møte disse utfordringene, utarbeides det en Regional plan for masseforvaltning i Akershus. Den har vært ute på høring våren 2016, og er planlagt vedtatt i løpet av høsten 2016.

Regional plan på høring

Ønsker du informasjon om høringsdokumentet og høringsuttalelsene til Regional plan for masseforvaltning i Akershus, finner du det her.

Arbeid med den regionale planen

Ønsker du informasjon om arbeidet som gjøres i forbindelse med utarbeidelse av Regional plan for masseforvaltning, finner du det her.

 

Kontakt

Solveig Viste
Rådgiver, Seksjon plan og miljø