1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Klima og energi

Akershus og hovedstadsregionen er i vekst. I løpet av de siste 30 årene har befolkningen i Akershus økt med 50 prosent. Nåværende framskriving viser forventet vekst for hovedstads-regionen med ca 350 000 innbyggere mot 2030. En slik samfunnsutvikling vil bidra til økte utslipp av klimagasser. Å redusere det totale utslippet vil kreve målrettet bruk av virkemidler på ulike områder.

Regional plan for klima og energi i Akershus

Informasjon om arbeidet med regional plan for klima og energi i Akershus finner du her.

Klimasats 2016

 

 

 

 

Kontakt

Stig Hvoslef
fag-koordinator for miljøområdet