1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Klima og energi

Akershus og hovedstadsregionen er i vekst. I løpet av de siste 30 årene har befolkningen i Akershus økt med 50 prosent. Nåværende framskriving viser forventet vekst for hovedstads-regionen med ca 350 000 innbyggere mot 2030. En slik samfunnsutvikling vil bidra til økte utslipp av klimagasser. Å redusere det totale utslippet vil kreve målrettet bruk av virkemidler på ulike områder.

Regional plan for klima og energi i Akershus

Akershus fylkeskommune har et ansvar for å bidra til å redusere klimagassutslippene i fylket. Regional plan for klima og energi i Akershus er et viktig verktøy i dette arbeidet. Planprogrammet ble vedtatt i fylkesutvalget i juni 2016, og den regionale planen skal vedtas innen desember 2017.

Informasjon om arbeidet med regional plan for klima og energi i Akershus finner du her.

Klimasats

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling. Det er satt av 150 millioner til klimatiltak gjennom denne ordningen i 2017, inklusive administrative kostnader. Der er Miljødirektoratet som forvalter midlene. Midlene ble første gang utdelt i 2016.

Klimasats 2016

Se fordelingen av Klimasatsmidlene i 2016

Klimasats 2017

Les om Klimasats 2017 her.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet