1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Hydrogensatsingen i Akershus

Akershus fylkeskommune har i flere år arbeidet for tidlig innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen og Norge. Dette omfatter stasjonsutvikling, kollektivtransport og utvikling av støtteordninger.

Denne filmen er fra mars 2013 og er produsert av Snøball Film AS på oppdrag fra Akershus fylkeskommune

Se også en filmen Hydrogen - det neste norske energieventyret! utviklet av Norsk hydrogenforum, finansiert av blant andre Akershus fylkeskommune.

Tilskudd til hydrogenbiler

Fylkeskommunen ønsker å stimulere til anskaffelse av biler med brenselceller. Vi har derfor opprettet to tilskuddsordninger som skal bidra til å sikre god kapasitetsutnyttelse på fyllestasjonene og gjøre biler med brenselceller allment kjent.

Les mer om tilskudd til biler med brenselceller til bruk som drosje

Les mer om Tilskudd til biler med brenselceller i kommunal sektor

Artikler om hydrogen

Avtale om internasjonalt hydrogensamarbeid

Publisert 13.12.2016 kl.12:21 / Sist endret: 13.12.2016 kl.12:43

Akershus fylkeskommune har signert en internasjonal samarbeidsavtale for å fremme hydrogenkjøretøy og hydrogenteknologi. Fylkesordfører Anette Solli signerte intensjonsavtalen 23. november.

Hydrogenstasjon i Sandvika åpnet

Publisert 22.11.2016 kl.16:05 / Sist endret: 23.11.2016 kl.10:43

Ny hydrogenstasjon på Kjørbo i Sandvika åpnet tirsdag 22. november. Fylkesordfører Anette Solli var blant dem som stod for åpningen.

Tilskudd til kjøp av hydrogenbiler i kommunal sektor

Publisert 09.09.2016 kl.14:09 / Sist endret: 13.10.2016 kl.15:15

Akershus fylkeskommune har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle i kommunal sektor.

Ny hydrogenstasjon på Høvik

Publisert 31.08.2016 kl.09:23 / Sist endret: 31.08.2016 kl.10:06

Det skal etableres en hydrogen­stasjon på Høvik. Stasjonen er finansiert av Akershus fylkeskommune og EUs hydrogenprogram. Planutvalget i Bærum kommune behandlet sak om stasjonen 25. august.

Akershus på kartet på internasjonal hydrogenkonferanse

Publisert 16.06.2016 kl.13:12 / Sist endret: 27.06.2016 kl.14:44

Denne uken arrangeres en internasjonal hydrogenkonferanse i Zaragoza, Spania. Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø holdt foredrag om introduksjon av hydrogendrivstoff i vår region.

Kontakt

Øystein LundeStig Hvoslef
fag-koordinator for miljøområdet