1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fisk- og viltforvaltning

Akershus fylkeskommune har ansvar for forvaltning av høstbare, ikke-truede arter av vilt og innlandsfisk i Akershus.

  • Illustrasjonsfoto elg
    Illustrasjonsfoto elg Foto: AFK

Akvakultur

Akershus fylkeskommune har tildelingsmyndighet for konsesjoner til akvakulturanlegg og kultiveringsanlegg. Les mer om akvakultur.

Vilt

Fylkeskommunen som planmyndighet har en viktig rolle i å ta vare på viltets leveområder, samt bidra til at den kommunale forvaltningen ivaretar bestandene og leveområdenes mangfold og produktivitet. Les mer om viltforvaltning.

Fisk

Akershus fylkeskommune har ansvar for forvaltning av høstbare, ikke-truede arter av innlandsfisk i fylket. Les mer om innlandsfisk.

Kontakt

Anja Celine Winger
Rådgiver, seksjon for plan og miljø