1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Interreg-prosjekt Infragreen

Akershus fylkeskommune har sammen med Transnova, Østfold fylkeskommune og Länsstyrelsen i Västra Götaland fått innvilget prosjektstøtte på 6 millioner som de neste to årene skal styrke infrastrukturen for ladbare biler. Prosjektområdet følger strekningen til E6 sørover, gjennom Follo og Østfold.

Infragreen heter prosjektet som skal gjøre det like enkelt i kjøre på fornybart drivstoff som fossilt i prosjektområdet. EUs program for Interreg Sverige-Norge har gitt tilsagn om 2,4 mill kr, og Transnova med kr 750 000.

Prosjektområdet er Follo, Østfold og Fyrbodal- kommunene i Sverige. Prosjektet skal bidra til bygging av infrastruktur for primært ladbare biler, men også biogass. Målet er en enhetlig og fremtidsrettet løsning for ladeinfrastrukturen på begge sider av grensen. Det gjelder både hurtiglading langs hovedfartsårene og en plan for, samt utbygging av, normallading i alle kommuner i prosjektområdet.

Prosjektet følger opp utredningen om ladeinfrastruktur, som fylkeskommunene i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold har utarbeidet med støtte fra Transnova.

Målet er økt bruk av klimavennlige biler i regionen. Frem til sommeren 2014 vil vi gjennom prosjektet gi kommunene i Follo flere gode tilbud for å få dette til;

Nyheter

Lån elbil i fire uker!

Publisert 28.10.2013 kl.12:10 / Sist endret: 18.02.2014 kl.14:16

Lån Nissan Leaf gratis i 4 uker og prøv ut hvordan det er å bruke elbil i din kommune.