1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Elektrifisering av veitransport

Utslipp fra transport øker både i Akershus og i hovedstadsregionen. SSBs tall for Akershus viser at transport står for mellom 70 og 80 prosent av klimagassutslippene i Akershus. Biltrafikken er største kilden til utslipp.

Akershus fylkeskommune satser aktivt på tilrettelegging for alternative drivstoff i regionen. Fylkestinget ønsker gjennom vedtatt miljøfond å prioritere infrastruktur for alternative drivstoff for transport. Akershus er allerede elbil-fylket nummer 1 i Norge, og ved fortsatt utbygging av ladepunkter kan Akershus bli det fylke med best tilrettelegging for elbiler og plugg-inn-hybrider.

Akershus fylkeskommune er en sentral aktør i arbeidet med å utvikle kollektivtilbudet i hovedstadsregionen. Sammen med Oslo kommune eier Akershus fylkeskommune kollektivselskapet Ruter. Les mer om kollektivtransport, fylkesveger, baneprosjekter og Oslopakke 3 under Samferdsel.