1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Klima og miljø  

Nyheter

Ny firmabil på hydrogenstasjonen i Sandvika. Fra venstre: Øyvind Mork, administrerende direktør i Asplan Viak, Eirik T. Bøe, leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune og Annie Pin, administrerende direktør i ALD Automotive.

Asplan Viaks nye firmabil går på …

Kalender

02
mai

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å …

Prosjekter

Logo Scandria 2 Act

Gjennom Interreg-prosjektet Scandria2Act …

Ny firmabil på hydrogenstasjonen i Sandvika. Fra venstre: Øyvind Mork, administrerende direktør i Asplan Viak, Eirik T. Bøe, leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune og Annie Pin, administrerende direktør i ALD Automotive.

Hydrogenbil som firmabil

24.03.2017

Asplan Viaks nye firmabil går på hydrogen som produseres av energien solcellene på kontorlokalene deres generer. Hovedutvalgsleder Eirik Bøe oppfordrer bedrifter i Bærum til å følge i Asplan Viaks hjulspor.

Les hele artikkelen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fyller hydrogen på tanken, og markerer åpningen av forskningssenteret på Kjeller; MoZEES (Moblilty Zero Emission Systems). Daniel Bügel fra Kunnskapsbyen bistår.

Nytt forskningssenter åpnet på Kjeller

22.03.2017

Mandag 20. mars åpnet et nytt forskningssenter for utslippsfri transport. Forskningssenteret skal utvikle teknologi for bruk av hydrogen og batterier til transport på vei, bane og sjø.

Les hele artikkelen
Fylkesordfører Anette Solli innledet på møte i det internasjonale prosjektet Scandria for rene og effektive transportløsninger. T.h. prosjektansvarlig Dr. Ulrike Assig, fra Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg.

Internasjonalt samarbeid om ren og effektiv transport

16.03.2017

Akershus fylkeskommune og Østlandssamarbeidet er partnere i Interreg-prosjektet Scandria2Act. Nylig møttes 32 prosjektpartnere fra Tyskland, Sverige, Danmark, Finland og Norge hos Akershus fylkeskommune.

Les hele artikkelen
 1. 02 mai

  Møte i fylkesutvalget

  Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.  
 2. 08 mai

  Møte i fylkestinget

  Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens …
 3. 09 mai

  Møte i klagenemnda

  Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.
Logo Scandria 2 Act

Scandria2Act

08.12.2016

Gjennom Interreg-prosjektet Scandria2Act skal fylkeskommunen arbeide for å fremme alternative drivstoff i internasjonalt samarbeid. Prosjektet har varighet fra april 2016 til april 2019.

Les hele artikkelen
Illustrasjonsfoto

Ren kystlinje

02.02.2016

Interreg-prosjektet "Ren kystlinje" har som hovedmål å komme frem til innovative metoder for å fjerne marint søppel og forhindre at det når havet.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

Øyvind Michelsen

Fylkesdirektør plan, næring og miljø