1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Klima og miljø  

Nyheter

Akershus fylkeskommune ønsker å stimulere til flere hydrogenbiler gjennom en støtteordning for kommunal sektor. Her hydrogenmodellene fra Toyota og Hyundai.

Akershus fylkeskommune har etablert en …

Kalender

06
oktober

Trafikksikkerhetsutvalget er et …

Prosjekter

Illustrasjonsfoto

Interreg-prosjektet "Ren kystlinje" har som …

Akershus fylkeskommune ønsker å stimulere til flere hydrogenbiler gjennom en støtteordning for kommunal sektor. Her hydrogenmodellene fra Toyota og Hyundai.

Tilskudd til kjøp av hydrogenbiler i kommunal sektor

09.09.2016

Akershus fylkeskommune har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle i kommunal sektor.

Les hele artikkelen
Foreløpig illustrasjon av ny hydrogenstqasjon på Høvik.

Ny hydrogenstasjon på Høvik

31.08.2016

Det skal etableres en hydrogen­stasjon på Høvik. Stasjonen er finansiert av Akershus fylkeskommune og EUs hydrogenprogram. Planutvalget i Bærum kommune behandlet sak om stasjonen 25. august.

Les hele artikkelen
En regional planstrategi skal belyse utviklingstrekk og utfordringer i Akershus og gi en oversikt over hvordan utfordringene skal følges opp i regionale planer.

Regional planstrategi 2017-2020 på høring

21.06.2016

Fylkesutvalget vedtok 6. juni å legge forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 1. september.

Les hele artikkelen
 1. 06 oktober

  Møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

  Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under

 2. 10 oktober

  Møte i eldrerådet

  Eldrerådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres levekår til behandling. Rådet kan også selv …

 3. 10 oktober

  Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker, informere og samordne fylkeskommunens arbeid innenfor feltet …

Illustrasjonsfoto

Ren kystlinje

02.02.2016

Interreg-prosjektet "Ren kystlinje" har som hovedmål å komme frem til innovative metoder for å fjerne marint søppel og forhindre at det når havet.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

Øyvind Michelsen

Fylkesdirektør plan, næring og miljø