1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Klima og miljø  

Nyheter

Turstien ut til Oleanas utsikt på Nesodden.

Kommuner og friluftsråd i Akershus …

Kalender

28
februar

Klagenemnda behandler alle klager på …

Prosjekter

Logo Scandria 2 Act

Gjennom Interreg-prosjektet Scandria2Act …

Turstien ut til Oleanas utsikt på Nesodden.

Bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftsområder

15.02.2017

Kommuner og friluftsråd i Akershus inviteres til seminar om bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftslivsområder 2. mars.

Les hele artikkelen
I løpet av 2017 blir det flere ladepunkter for elbil i Akershus. Akershus fylkeskommune har gitt nærmere 6 millioner kroner i støtte til blant annet bygging av ladeinfrastruktur.

Gir støtte til klimatiltak

25.01.2017

Nå blir det lettere å kjøre elbil i Akershus. Akershus fylkeskommune har gitt nærmere 6 millioner kroner i støtte til klimatiltak. Mesteparten gikk i denne omgang til ladeinfrastruktur.

Les hele artikkelen
Deltakerne jobbet i grupper med temaene transport, bygg, avfall og avløp, landbruk og klimafotavtrykk. Hensikten med arbeidet var å få fram status, utfordringer og muligheter, samt noen prioriterte områder innenfor disse områdene. Sidsel Ahlmann Jensen fra Insam ledet en av gruppene.

Veien mot et lavutslippssamfunn

17.01.2017

Utslippene av klimagasser skal reduseres kraftig, det krever innsats fra mange. Et viktig verktøy i dette arbeidet blir den regionale planen for klima og energi for Akershus som skal utarbeides i 2017.

Les hele artikkelen
 1. 28 februar

  Møte i klagenemnda

  Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.
 2. 02 mars

  Seminar om bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftsområder

  Akershus fylkeskommune inviterer til seminar om hvordan vi kan ivareta friluftsliv langsiktig i by- og tettstedsutvikling torsdag 2. mars 2017.
 3. 03 mars

  Møte i fylkeselevrådet

  Fylkeselevrådet består av representanter for alle de videregående skolene i Akershus og skal jobbe for å ivareta interessene til elever og …
Logo Scandria 2 Act

Scandria2Act

08.12.2016

Gjennom Interreg-prosjektet Scandria2Act skal fylkeskommunen arbeide for å fremme alternative drivstoff i internasjonalt samarbeid. Prosjektet har varighet fra april 2016 til april 2019.

Les hele artikkelen
Illustrasjonsfoto

Ren kystlinje

02.02.2016

Interreg-prosjektet "Ren kystlinje" har som hovedmål å komme frem til innovative metoder for å fjerne marint søppel og forhindre at det når havet.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

Øyvind Michelsen

Fylkesdirektør plan, næring og miljø