1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

EU-program

Gjennom EØS-avtalen har norske aktører anledning til å delta i et 20-talls EU-programmer hvor man kan få delfinansiering til utvekslings, utviklingsprosjekter eller nettverksarbeid.

EU-programmene dekker områder  som forskning og utvikling, utdanning, kultur, det sosiale området, energi, IKT, sivilt beredskap, innovasjon osv. Totalt fordeles cirka 8 mrd € gjennom programmene.

Les mer hos Osloregionens Europakontor